เครื่องบีบน้ำมันมะกอก

วันที่ 24-3-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_240316.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระเยซูกับเหล่าสาวกมายังที่แห่งหนึ่งชื่อเกทเสมนี – มาระโก 14:32

อ่าน: มาระโก 14:32-39

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยชูวา 16-18; ลูกา 2:1-24

หากคุณได้ไปหมู่บ้านคาเปอรนาอุมใกล้ทะเลกาลิลี คุณจะเห็นเครื่องบดมะกอกโบราณที่ตั้งแสดงอยู่ เครื่องบดทำจากหินบะซอลต์มีสองส่วนคือ ฐานและล้อบด ฐานเป็นรูปวงกลมใหญ่เป็นร่อง มะกอกจะถูกนำมาวางไว้ในร่องนี้ แล้วหมุนล้อบดที่ทำจากหินหนักทับไปบนมะกอกเพื่อบีบเอาน้ำมันออกมา

คืนก่อนพระเยซูสิ้นพระชนม์ พระองค์เสด็จไปบนภูเขามะกอกเทศ และที่สวนเกทเสมนีนั้นเอง พระองค์ทรงอธิษฐานต่อพระบิดา ด้วยรู้ว่าสิ่งใดกำลังรอพระองค์อยู่เบื้องหน้า

เกทเสมนี แปลว่า “สถานที่แห่งเครื่องบดมะกอก” ซึ่งตอกย้ำถึงชั่วโมงแห่งความบีบคั้นที่พระคริสต์ทรงรับทุกข์ทรมานแทนเรา ณ ที่นั่น “พระองค์ทรงเป็นทุกข์มากนัก พระองค์ยิ่งปลงพระทัยอธิษฐาน พระเสโทของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตไหลหยดลงถึงดินเป็นเม็ดใหญ่” (ลูกา 22:44)

พระเยซูพระบุตรทรงทนทุกข์และสิ้นพระชนม์เพื่อรับ “ความผิดบาปของโลก” ไปเสีย (ยอห์น 1:29) และรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่แตกหักระหว่างเรากับพระเจ้า “แน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลาย และหอบความเจ็บปวดของเราไป…ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่าน ที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี” (อิสยาห์ 53:4-5)

หัวใจของเราร้องสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้า

การละเมิดของข้าพระองค์ พ้นไป บัดนี้เป็นไท
เพราะพระเยซูทรงยอมเจ็บปวดแทนข้าพระองค์ ดับเบิลยู. จี. โอเวนส์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.