เรื่องราวในกระท่อม

วันที่ 23-3-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_230316.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

(พระคริสต์) ก็ได้เสด็จเข้าไปสู่เต็นท์อันใหญ่ยิ่งกว่าแต่ก่อน (ที่ไม่ได้สร้างขึ้นด้วยมือ คือไม่ใช่เต็นท์แห่งโลกนี้) – ฮีบรู 9:11

อ่าน: ฮีบรู 9:11-15

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยชูวา 13-15; ลูกา 1:57-80

กระท่อมโบราณสร้างจากท่อนไม้ตัดด้วยมือ สวยจนน่าขึ้นปกนิตยสาร แต่อาคารเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของความล้ำค่าเท่านั้น ภายในบ้าน สมบัติประจำตระกูลถูกจัดเรียงตามผนัง ทำให้บ้านเต็มไปด้วยความทรงจำ บนโต๊ะอาหารมีตะกร้าใส่ไข่สานด้วยมือ แผ่นไม้วางขนมแบบโบราณ และตะเกียงน้ำมัน หมวกผู้ชายกลมแบนใบเก่าแขวนอยู่หน้าประตู “เบื้องหลังของทุกชิ้นมีเรื่องราว” เจ้าของกล่าวอย่างภูมิใจ

เมื่อพระเจ้าตรัสสั่งโมเสสให้สร้างพลับพลา ทุกอย่างมี “เรื่องราว” (อพยพ 25-27) พลับพลามีทางเข้าทางเดียว เช่นเดียวกับมนุษย์มีทางเดียวที่จะไปถึงพระเจ้าได้ (ดู กิจการ 4:12) ผ้าม่านหนาชั้นในกั้นระหว่างประชาชนกับอภิสุทธิสถานซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้า เปรียบเหมือนความบาปที่แยกเราจากพระองค์ ภายในมีหีบพันธสัญญาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการทรงสถิต มหาปุโรหิตเป็นผู้ที่ล่วงหน้ามาก่อนองค์มหาปุโรหิตสูงสุดคือพระเยซู โลหิตของเครื่องสัตวบูชาสื่อให้เห็นการสละพระชมน์ของพระคริสต์ “พระองค์เสด็จเข้าไปในวิสุทธิสถานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น…ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไป และทรงสำเร็จการไถ่บาปชั่วนิรันดร์” (ฮีบรู 9:12)

สิ่งเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวของพระคริสต์และพระราชกิจที่ทรงกระทำให้สำเร็จแทนเรา พระองค์ทรงทำ “เพื่อให้คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกมา ได้รับมรดกนิรันดร์ตามพระสัญญา” (ข้อ 15) พระเยซูทรงเชิญชวนเราเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของพระองค์

พระเยซูทรงเอาความบาปของเราไป เพื่อเราจะได้รับความรอด

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง