เมื่อน้ำกลายเป็นเหล้า

วันที่ 20-3-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_200316.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่…พระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะ – ยอห์น 1:1,3

อ่าน: ยอห์น 1:1-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยชูวา 4-6; ลูกา 1:1-20

หากพระเยซูมาบังเกิด ในยุคที่มีภาพถ่ายหรือวีดีทัศน์ พระองค์คงเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น เพราะทุกคนจะได้เห็นพระองค์และภาพหนึ่งนั้นแทนคำพูดนับพัน

แต่ราวี ซัคคาริอัสยืนยันว่าคำหนึ่งคำแทน “ภาพนับพัน” เขายกบทกวีของริชาร์ดแครชชอว์ที่ว่า “เมื่อน้ำเห็นพระเยซู มันก็อายจนเป็นสีแดง” ประโยคสั้นๆ กินใจความสำคัญของการอัศจรรย์ครั้งแรกของพระเยซู (ยอห์น 2:1-11) สิ่งที่ถูกสร้างรู้จักพระเยซูว่าทรงเป็นพระผู้สร้าง และคนธรรมดาย่อมไม่อาจเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นได้

เมื่อพระเยซูเพียงตรัสว่า “จงสงบเงียบซิ” พายุก็สงบ สาวกตกตะลึงถามว่า “ท่านนี้เป็นผู้ใดหนอ จนชั้นลมและทะเลก็เชื่อฟังท่าน” (มาระโก 4:39,41) พระเยซูยังตรัสกับฟาริสีว่าหากฝูงชนไม่ร้องสรรเสริญ “ศิลาทั้งหลายก็ยังจะส่งเสียงร้อง” (ลูกา 19:40) แม้แต่ก้อนหินยังรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใด

ยอห์นบอกกับเราว่า “พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา เราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์” (ยอห์น 1:14) และจากที่ได้เห็นด้วยตาตนเองครั้งนั้น ยอห์นบันทึกไว้อีกว่า “เราประกาศแก่ท่านถึงพระวาทะแห่งชีวิตซึ่งดำรงอยู่ตั้งแต่ปฐมกาล ซึ่งเราได้ยิน ได้เห็นกับตา” (1 ยอห์น 1:1 อมตธรรม) เราสามารถใช้คำพูดของเราอย่างยอห์น เพื่อแนะนำให้คนอื่นรู้จักกับพระเยซูผู้ที่ลมและน้ำก็เชื่อฟังพระองค์

พระวจนะที่ถูกเขียนไว้ได้เปิดเผยถึงพระวาทะที่ทรงพระชนม์

Tags:

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง