คนแปลกหน้าและคนต่างชาติ

วันที่ 10-3-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_100316.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ท่านได้เฝ้ารอคอยนครที่ตั้งบนรากฐาน ซึ่งพระเจ้าทรงเป็นนายช่างและทรงเป็นผู้สร้าง – ฮีบรู 11:10

อ่าน: ฮีบรู 11:8-16

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เฉลยธรรมบัญญัติ 11-13; มาระโก 12:1-27

ฉันจอดจักรยาน และดูแผนที่เคมบริดจ์เพื่อความมั่นใจ ฉันไม่เก่งเรื่องทิศทาง จึงอาจหลงอยู่ในถนนวกวนที่มีแต่อาคารเก่าแก่ได้ง่าย ชีวิตน่าจะดูสบายๆ เพราะฉันเพิ่งแต่งงานกับสามีชาวอังกฤษและย้ายมาอยู่สหราชอาณาจักร แต่ฉันรู้สึกเคว้งคว้าง ฉันดูกลมกลืนกับคนที่นี่เมื่อฉันไม่พูดอะไร แต่พอฉันพูด ผู้คนมองว่าฉันเป็นนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน ฉันยังไม่รู้สถานะของตัวเอง แต่ที่รู้คือการให้คนหัวดื้อสองคนมาใช้ชีวิตร่วมกันเป็นเรื่องยากกว่าที่คาดไว้มาก

ฉันเข้าใจความรู้สึกของอับราฮัมที่ทิ้งทุกอย่างที่รู้จักเพราะเชื่อฟังการทรงเรียกของพระเจ้า ให้ใช้ชีวิตเป็นคนต่างชาติและคนแปลกหน้าในแผ่นดินใหม่ (ปฐมกาล 12:1) ท่านอดทนกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมทั้งยังคงความเชื่อในพระเจ้า และ 2,000 ปีต่อมาผู้เขียนฮีบรูเรียกท่านว่าวีรบุรุษ (ฮีบรู 11:9) เช่นเดียวกับบุรุษและสตรีในพระธรรมบทนี้ อับราฮัมดำเนินชีวิตในความเชื่อ รอคอยสิ่งที่ได้ทรงสัญญาไว้มีความหวังและรอคอยบ้านในสวรรค์

คุณอาจอยู่เมืองเดิมมาตลอด แต่ในฐานะที่เป็นผู้ติดตามพระคริสต์เราทุกคนเป็นคนต่างชาติและคนแปลกหน้าในโลกนี้ เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ โดยรู้ว่าพระเจ้าจะทรงนำและชี้ทางเรา เราเชื่อว่าพระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งหรือละทิ้งเรา และด้วยความเชื่อเรารอคอยการกลับบ้าน

พระเจ้าทรงเรียกเราให้ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ คือเชื่อว่าพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จตามพระสัญญาของพระองค์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.