พลังแห่งเสียงเพลงของพระเจ้า

วันที่ 6-3-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_060316.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์..ด้วยปัญญาทั้งสิ้น จงร้องเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญ – โคโลสี 3:16

อ่าน: โคโลสี 3:12-17

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เฉลยธรรมบัญญัติ 1-2; มาระโก 10:1-31

มนต์รักเพลงสวรรค์เป็นภาพยนตร์เพลงที่ประสบความสำเร็จที่สุดเรื่องหนึ่ง ที่ออกฉายในปี 1965 และได้รับรางวัลมากมายรวมทั้งออสการ์ 5 สาขาเพราะสัมผัสใจผู้คนทั่วโลก หลายสิบปีต่อมา ผู้คนยังคงร่วมงานฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ ทั้งยังแต่งตัวเป็นตัวละครที่ชอบและร้องเพลงตามไปด้วย

ดนตรีหยั่งรากลึกในจิตใจของเรา สำหรับผู้ติดตามพระเยซู ดนตรีเป็นวิธีการหนุนใจอันทรงพลังแก่กันและกันในการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ เปาโลหนุนใจผู้เชื่อในโคโลสีว่า “จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น จงร้องเพลงสดุดี เพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า” (โคโลสี 3:16)

การร้องเพลงร่วมกันถวายแด่พระเจ้า ทำให้ถ้อยคำแห่งความรักของพระองค์ฝังอยู่ในความคิดและจิตใจของเรา เป็นพันธกิจแห่งการสอนและหนุนใจที่มีพลังที่เราทำร่วมกัน ไม่ว่าหัวใจของเราจะร้องว่า “ข้าแต่พระเจ้าขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์” (สดุดี 51:10) หรือตะโกนอย่างยินดีว่า “พระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์” (วิวรณ์ 11:15) พลังแห่งเสียงเพลงที่ยกย่องพระเจ้าจะยกชูจิตใจของเราและทำให้เรามีสันติสุข

ให้เราร้องเพลงถวายแด่พระเจ้าวันนี้

ดนตรีล้างฝุ่นในชีวิตประจำวันออกไปจากจิตใจ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.