ส่งต่อให้พระเจ้า

วันที่ 5-3-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_050316.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเบิกพระเนตรทอดพระเนตร – 2 พงศ์กษัตริย์ 19:16

อ่าน: 2 พงศ์กษัตริย์ 19:9-20

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : กันดารวิถี 34-36; มาระโก 9:30-50

ก่อนจะมีโทรศัพท์ อีเมล์และโทรศัพท์มือถือ โทรเลขเป็นการสื่อสารที่รวดเร็วที่สุด แต่มีเฉพาะข่าวสำคัญเท่านั้นที่จะถูกส่งทางโทรเลข และมักเป็นข่าวร้าย จึงมีคำพูดที่ว่า “หนุ่มโทรเลขมาพร้อมข่าวร้ายเสมอ”

ในสมัยของเฮเซคียาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ เซนนาเคอริบ กษัตริย์อัสซีเรียยกทัพมารุกรานและยึดเมืองต่างๆ ของยูดาห์ พระองค์ส่งจดหมายถึงเฮเซคียาห์ เป็นการแจ้งข่าวร้ายให้ยอมแพ้ เฮเซคียาห์เรียกช่วงเวลานั้นว่า “วันทุกข์ใจวันถูกติเตียนและอดสู” (2 พงศ์กษัตริย์ 19:3)

เซนนาเคอริบคุยโวเรื่องความสามารถทางทหารในอดีตอย่างเสียดสีและเย้ยหยัน ดูหมิ่นพระเจ้าแห่งอิสราเอลและขู่ว่าจะก่อความโกลาหล (2 พงศ์กษัตริย์ 19:11-13) ในเวลาอันน่ากลัว กษัตริย์เฮเซคียาห์ทำสิ่งที่ไม่คาดคิดกับจดหมายแจ้งข่าวร้าย “เฮเซคียาห์ได้ขึ้นไปยังพระนิเวศของพระเจ้า และทรงคลี่จดหมายนั้นออกต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า” (2 พงศ์กษัตริย์ 19:14) ทรงอธิษฐานอย่างจริงจังและตระหนักว่าพระเจ้าทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือสถานการณ์อันมืดมน (2 พงศ์กษัตริย์ 19:15-19) พระเจ้าจึงทรงเข้าแทรกแซงด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ (2 พงศ์กษัตริย์ 19:35-36)

ข่าวร้ายมาถึงเราได้ทุกเวลา ในเวลาเช่นนั้น ให้เราทำอย่างเฮเซคียาห์ จงนำข่าวร้ายมาทูลต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานและรับฟัง พระองค์ยืนยันว่า “เราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้า” (2 พงศ์กษัตริย์ 19:20)

การอธิษฐานคือเสียงร้องอย่างหมดหนทางของลูกต่อพระบิดาที่ทรงฟังอย่างใส่ใจ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.