โลหิตแห่งชีวิต

วันที่ 29-2-2016 • มานาประจำวัน • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_290216.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย – ฮีบรู 9:22

อ่าน: ฮีบรู 9:19-28

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

แมรี่ แอน เชื่อพระเจ้าและพระเยซูพระบุตร แต่เธอไม่เข้าใจว่าทำไมพระเยซูต้องทรงหลั่งโลหิตเพื่อไถ่บาป มีหรือที่จะชำระอะไรด้วยโลหิตได้ แต่พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระบัญญัติถือว่า เกือบทุกสิ่งจะบริสุทธิ์เพราะโลหิต” (ฮบ.9:22 TNCV) ซึ่งสำหรับแมรี่ แอนเป็นเรื่องที่รับไม่ได้

แล้ววันหนึ่งเธอต้องเข้าโรงพยาบาล เธอมีโรคทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันหมอเริ่มตระหนก เมื่อโรคนี้เริ่มโจมตีระบบไหลเวียนโลหิต ขณะที่เธออยู่ในห้องฉุกเฉิน เธอคิดว่า ถ้าฉันเสียเลือด ฉันจะตาย แต่พระเยซูทรงหลั่งโลหิต ฉันจึงมีชีวิต

ทันใดนั้น ทุกอย่างเริ่มสมเหตุสมผล ท่ามกลางความเจ็บปวด แมรี่ แอน รู้สึกชื่นชมยินดีและมีสันติสุข เธอเข้าใจแล้วว่าเลือดคือชีวิต และชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งจำเป็นในการคืนดีกับพระเจ้า ทุกวันนี้เธอสบายดี เธอขอบคุณพระเจ้าสำหรับสุขภาพและการที่พระเยซูสิ้นพระชนม์แทนเธอ

ฮีบรูบทที่ 9 อธิบายความหมายของพิธีกรรมโลหิตในพันธสัญญาเดิม (ฮบ.9:16-22) และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู ซึ่งทำให้การถวายสัตวบูชาสิ้นสุดลง (ฮบ.9:23-26) พระองค์ทรงยอมแบกบาปของเรา ยอมตายและหลั่งพระโลหิตเพื่อเป็นเครื่องบูชำแทนเรา เราจึงมีใจกล้ำที่จะเข้าสู่พระพักตร์พระเจ้า เราจะขอบคุณพระเยซูอย่างไรให้สมกับการที่พระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาเพื่อเรา ชีวิตของพระองค์เพื่อชีวิตของเรา พระบิดาของพระองค์เป็นพระบิดาของเรา

พระโลหิตของพระคริสต์ชำระล้างบาปของเรา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง