มองไปข้างหน้า

วันที่ 24-2-2016 • มานาประจำวัน • admin • 2 ความคิดเห็น »

ODB_240216.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

สิเมโอนเป็นคนชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้า…และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับท่าน- ลูกา 2:25

อ่าน: ลูกา 2:21-35

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : กันดารวิถี 9-11; มาระโก 5:1-20

เมื่อเรมบรันต์จิตรกรผู้ยิ่งใหญ่ชาวดัทช์ เสียชีวิตกระทันหันเมื่ออายุ 63 ปี มีผู้พบภาพที่เขายังวาดไม่เสร็จ ภาพนั้นเน้นที่อารมณ์ของสิเมโอนขณะอุ้มพระกุมารเยซูในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม 40 วัน หลังการประสูติพื้นหลังและรายละเอียดทั่วไปยังวาดไม่เสร็จ ผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะบางคนเชื่อว่า เรมบรันต์รู้ว่าจุดจบของชีวิตใกล้เข้ามา และเช่นเดียวกับสิเมโอน เขาพร้อมจะ “ไปเป็นสุข” (ลก.2:29)

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับสิเมโอน (ลก.2:25) ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เขาอยู่ในพระวิหารเมื่อมารีย์และโยเซฟนำพระกุมารมาถวายแด่พระเจ้า สิเมโอนผู้รอคอยพระเมสสิยาห์อุ้มพระกุมารและสรรเสริญพระเจ้า กล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้า บัดนี้พระองค์ทรงให้ทาสของพระองค์ไปเป็นสุข ตามพระดำรัสของพระองค์ เพราะว่าตาของข้าพระองค์ได้เห็นความรอดของพระองค์แล้ว ซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้าบรรดาชนชาติทั้งหลาย เป็นสว่างส่องแสงแก่คนต่างชาติและเป็นศักดิ์ศรีของพวกอิสราเอลชนชาติของพระองค์” (ลก.2:29-32)

สิเมโอนไม่ได้โหยหาวันอันยิ่งใหญ่ในอดีต แต่มองไปข้างหน้ารอคอยพระเมสสิยาห์ ผู้จะมาเพื่อไถ่ชนทุกชาติ

เช่นเดียวกับสิเมโอน เราสามารถมองชีวิตไปข้างหน้าด้วยความหวังเพราะเรารู้ว่าวันหนึ่งเราจะพบพระเจ้า

พระเยซูเจ้า เชิญเสด็จมาเถิด! วิวรณ์ 22:20

Tags:

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.