ดอกไม้น้ำแข็ง

วันที่ 13-2-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • 5 ความคิดเห็น »

ODB_130216.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ของประทานนั้นมีต่างๆ กัน แต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกัน – 1 โครินธ์ 12:4

อ่าน: 1 โครินธ์ 12:4-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เลวีนิติ 14; มัทธิว 26:51-75

วิลสัน เบนท์ลีย์ วัย 15 ปีหลงใหลความงามอันสลับซับซ้อนของเกล็ดหิมะ เขาใช้กล้องจุลทรรศน์ตัวเก่าที่แม่ให้ ส่องดูและร่างภาพเกล็ดหิมะได้เป็นร้อยๆ แบบ แต่มันละลายเร็วเกินกว่าจะเก็บรายละเอียดได้หมดหลายปีต่อมา ในปี 1885 เขานำกล้องฟิล์มมาติดกับกล้องจุลทรรศน์ หลังจากลองผิดลองถูกในที่สุดเขาก็ถ่ายรูปเกล็ดหิมะรูปแรกได้สำเร็จตลอดช่วงชีวิตของเขา เขาถ่ายภาพเกล็ดหิมะกว่า 5,000 ภาพ แต่ละภาพมีรูปแบบไม่ซ้ำกันเขาเรียกเกล็ดหิมะว่า “ละอองปาฏิหาริย์แห่งความงาม” และ “ดอกไม้น้ำแข็ง”

ไม่มีเกล็ดหิมะใดเหมือนกัน แต่ทุกชิ้นมีที่มาจากแหล่งเดียวกัน ผู้ติดตามพระคริสต์ก็เช่นกัน เราทุกคนมาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างและทรงไถ่องค์เดียวกัน แต่เราทุกคนก็ไม่เหมือนกัน ในแผนการอันล้้ำเลิศของพระเจ้า พระองค์ทรงเลือกคนที่หลากหลายให้มารวมกันและทรงให้ของประทานต่างๆ กัน เปาโลอธิบายความหลากหลายของของประทานในแต่ละคนว่า “ของประทานนั้นมีต่างๆ กัน แต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกัน งานรับใช้มีต่างๆ กัน แต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน กิจกรรมมีต่างๆ กัน แต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมนั้นๆ ในทุกคน” (1 โครินธ์ 12:4-6)

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเอกลักษณ์ของเราที่พระองค์ทรงสร้างไว้ให้ช่วยเหลือและรับใช้ผู้อื่น

เราแต่ละคนเป็นการทรงสร้างหนึ่งเดียวโดยความรักของพระเจ้า

Tags:

5 Responses

 1. อยากรับหนังาือมาอ่านนะค่ะ หนังสือมานาประจำวันและหนังสือหนุนใจอื่นๆด้วยค่ะ

 2. • มานาประจำวัน •
  วันที่ 13-2-2016
  อ่าน: 1 โครินธ์ 12:4-14
  เรื่องดอกไม้น้ำแข็ง
  เราต้องยอมรับหลายๆอย่าง
  1.สิ่งในธรรมชาตินับตั้งแต่ กาแลคซี่ จักรวาล โลกนี้ ท้องฟ้า ท้องทะเล เด็กที่อยู่ในท้องแม่ และร่างกายของเรา เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มาก ต้องได้รับออกแบบ มีการเนรมิตสร้างจากพระเจ้า
  พระธรรมโรม 1:19-20 เหตุว่าเท่าที่จะรู้จักพระเจ้าได้ก็แจ้งอยู่กับใจเขาทั้งหลาย เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดสำแดงแก่เขาแล้ว ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้ว สภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้านั้น คือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง ฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย
  2.เราต้องรับว่าทุกสิ่งทุกอย่าง อยู่ในสภาวะความเสื่อมถอยลงเรื่อยๆ ไม่ว่า ชีวิต จิตใจ จิตวิญญาณ ไปจนถึงสังคม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ด้วยน้ำมือของมนุษย์ นำไปสู่จุดจบของทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พระคัมภีร์เขียนได้เขียนไว้่[รม.3:23]เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า
  [รม.8:22] เรารู้อยู่ว่าบรรดาสรรพสิ่งที่ทรงสร้างนั้นกำลังคร่ำครวญ และผจญความทุกข์ยากด้วยกันมาจนทุกวันนี้ นักวิศวกร และสถาปนิกเอกในสมัยนี้ยอมว่า ไม่สามารถสร้าง สิ่งก่อสร้าง โบราณสถาน สถาปัตยกรรมอย่างเมื่ก่อนไม่ได้อีกแล้ว แสดงว่าความรู้ ความสามารถของคนเราลดลงมาก
  3.การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า ไม่เป็นเพียงการไถ่บาปของมนุษย์เท่านั้น แต่การไถ่บาปของพระเยซูคริสต์ ยังเป็นการหยุดยั้นความเสื่อมของทุกสิ่งทุกอย่า และยังเป็นการฟื้นฟู การสร้างชีวิตใหม่อีกด้วย
  [2คร.5:17]เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น [มธ.16:18]
  ฝ่ายเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตร {ภาษากรีกว่า เปโตร} และบนศิลา {ภาษากรีกว่า เปตรา} นี้ เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นหามิได้ พระเยซูคริสต์ยังได้สร้างคริสตจักร เป็นอาณาจักรของพระองค์ขึ้นบนโลกนี้ เป็นชุมชนคนของพระเจ้า เปรียบเสมือนพระกายของพระคริสต์(ร่างกายของพระเยซูคริสต์) โดยมีพี่น่องสมาชิกคริสตจักร เป็นอวัยวะต่างๆของร่างกาย[1คร.12:12] ถึงกายนั้นเป็นกายเดียว ก็ยังมีอวัยวะหลายส่วน และอวัยวะเหล่านั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นกายเดียวกันฉันใด พระคริสต์ก็ทรงเป็นฉันนั้น [อฟ.4:15] แต่ให้เรายึดความจริงด้วยใจรัก เพื่อจะจำเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะ คือพระคริสต์ 1 โครินธ์ 12:11-12สิ่งสารพัดเหล่านี้ พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์ ถึงกายนั้นเป็นกายเดียว ก็ยังมีอวัยวะหลายส่วน และอวัยวะเหล่านั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นกายเดียวกันฉันใด พระคริสต์ก็ทรงเป็นฉันนั้น ก็เหมือนคนเรา ต้องมี ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ คริสตจักรก็เช่นเดียวกัน ก็มีพวกเราเป็อวัยวะส่วนต่าง เป็นร่างกาย มีพระเยซูคริสต์เป็นศีรษะเป็นหัว มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นวิญาณคอยขับเคลื่อนร่างกายนั้น ของประทานของพระวิญญาณ แปลว่า สามารถพิเศษที่มาจากพระเจ้า หรือพรสวรรค์อันแท้จริง ที่พระเจ้าจะให้คริสเตียนทุกคน ใช้เพื่อในการเสริมสร้างซึ่งกันและกันให้คริสตจักรเติบโตขึ้น เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้น เพราะฉะนั้น คริสตจักร จึงเป็นสถาปัตยกรรมฝ่ายวิญญาณที่ยิ่งใหญ่มาก จนไม่มีครสร้างได้ นอกจากพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้น และคนที่เชื่อพระเยซูคริสต์ คนที่มีชีวิตอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้า จะมีชีวิตที่เป็นเหมือน “ละอองปาฏิหาริย์แห่งความงาม” และ “ดอกไม้น้ำแข็ง” ถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตของตัวเอง คุณก็ต้องมาเชื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้า เข้ามาอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้า ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปยิ่งกว่า “ละอองปาฏิหาริย์แห่งความงาม” และ “ดอกไม้น้ำแข็ง”อย่างแน่นอนที่สุด
  จาก พ่อน้อย คจ.พันธสัญญาของพระเจ้า จ.ลำปาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง