ความรู้ที่ไม่ได้ย่อย

วันที่ 12-2-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_120216.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคำของเรา ท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริง – ยอห์น 8:31

อ่าน: ยอห์น 8:39-47

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เลวีนิติ 13; มัทธิว 26:26-50

แลนซล็อต โอลิแฟนท์ นักการฑูตอังกฤษตั้งข้อสังเกตว่า นักเรียนมักตอบคำถามในข้อสอบถูกต้อง แต่นำสิ่งที่เรียนไปปฏิบัติไม่ได้ เขาพูดว่า “ความรู้ที่ไม่ได้ผ่านการย่อยเช่นนี้ย่อมเปล่าประโยชน์”

นักเขียนชื่อ บารนาบัส ไพพ์เพอร์ เห็นสิ่งเดียวกันในชีวิตของเขา “ผมคิดว่าผมใกล้ชิดกับพระเจ้าเพราะผมรู้คำตอบทุกอย่าง ผมหลอกตัวเองให้คิดว่าความรักกับความสัมพันธ์กับพระเยซูเป็นสิ่งเดียวกัน”

วันหนึ่งในพระวิหาร พระเยซูพบกลุ่มคนที่คิดว่าตัวเองรู้คำตอบทุกอย่างและโอ้อวดว่าพวกเขาสืบเชื้อสายอับราฮัม แต่กลับไม่ยอมเชื่อในพระบุตรของพระเจ้า

พระเยซูตรัสว่า “ถ้าท่านทั้งหลายเป็นบุตรของอับราฮัมแล้ว ท่านก็จะทำสิ่งที่อับราฮัมได้กระทำ” (ยอห์น 8:39) อับราฮัม “เชื่อพระเจ้า ความเชื่อนั้นพระองค์ทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน” (ปฐมกาล 15:6) แต่พวกเขาก็ยังไม่เชื่อและอ้างว่า “เรามีพระบิดาองค์เดียวคือพระเจ้า” (ยอห์น 8:41) พระเยซูตรัสตอบว่า “ผู้ที่มาจากพระเจ้าก็ย่อมฟังพระวจนะของพระเจ้า ท่านทั้งหลายมิได้มาจากพระเจ้า เหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ฟัง” (ยอห์น 8:47)

ไพพ์เพอร์ย้อนคิดถึงทุกสิ่งที่ “แตกสลาย” ในชีวิตก่อนที่เขาจะ “ได้พบพระคุณพระเจ้าและพระเยซูในวิถีที่ลึกซึ้ง” เมื่อเราให้ความจริงของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา เราก็ได้รับมากกว่าคำตอบที่ถูกต้อง เรายังได้ทำให้โลกได้รู้จักพระเยซูอีกด้วย

ความเชื่อไม่ใช่การยอมรับข้อเท็จจริงเรื่องพระเจ้าแต่คือการรับเอาชีวิตของพระเจ้า

Tags:

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.