น­ำด้วยการรับใช้

วันที่ 5-2-2016 • มานาประจำวัน • admin • 1 ความคิดเห็น »

ODB_050216.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นใหญ่ในพวกท่าน ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติท่านทั้งหลาย – มัทธิว 20:26

อ่าน: 1 พงศ์กษัตริย์ 12:1-15

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 36-38; มัทธิว 23:1-22

ในสังคมแอฟริกันสมัยก่อน การสืบทอดตำแหน่งผู้นำเป็นเรื่องจริงจังหลังจากกษัตริย์สวรรคต จะมีการเลือกผู้ปกครองคนต่อไปอย่างเข้มงวดคือจะต้องเป็นราชวงศ์และต้องเข้มแข็ง กล้าหาญและมีเหตุผล ผู้เข้าคัดเลือกจะต้องตอบคำถามเพื่อจะรู้ว่าเขาจะรับใช้ประชาชนหรือจะปกครองอย่างกดขี่ ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ต้องเป็นผู้นำ แต่ก็รับใช้ประชาชนด้วย

ซาโลมอนก็ทรงกังวลเรื่องผู้สืบทอด “แล้วใครจะไปทราบว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนมีสติปัญญาหรือคนเขลา กระนั้นเขาก็ครอบครองบรรดาการงานของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้ตรากตรำมาและที่ข้าพเจ้าใช้สติปัญญากระทำ” (ปัญญาจารย์ 2:19) เรโหโบอัม โอรสของซาโลมอนเป็นผู้สืบทอดที่ไม่ตัดสินใจอย่างฉลาดและในที่สุดเลวร้ายอย่างที่บิดาของเขาคาดเดา

เมื่อประชาชนมาร้องขอความช่วยเหลือก็ย่อมเป็นโอกาสที่เรโหโบอัมจะแสดงความเป็นผู้นำที่รับใช้ประชาชน “ถ้าพระองค์จะทรงเป็นผู้รับใช้ประชาชนนี้ในวันนี้… เขา ทั้งหลายก็จะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เป็นนิตย์”(1 พงศ์กษัตรย์ 12:7) แต่พระองค์ทรงปฏิเสธคำแนะนำและไม่แสวงหาพระเจ้าการตอบโต้อย่างดุดันของเรโหโบอัมทำให้แผ่นดินแตกแยก และทำให้ประชากรของพระเจ้าเสื่อมถอยฝ่ายวิญญาณ (1 พงศ์กษัตริย์ 12:14-19)

เราต้องการสติปัญญาจากพระเจ้าทั้งในครอบครัว ที่ทำงาน โบสถ์และในชุมชน เพื่อเราจะถ่อมใจรับใช้ผู้อื่น มากกว่าให้ผู้อื่นรับใช้เรา

ผู้นำที่ดีคือผู้รับใช้ที่ดี

Tags:

One Response

 1. • มานาประจำวัน •
  วันที่ 5-2-2016
  อ่าน: 1 พงศ์กษัตริย์ 12:1-15
  นำด้วยการรับใช้
  ในทัศนะคติความของคนไทย มักจะสอนลูกหลานว่า ให้เรียนสูงๆนะจะได้เป็นเจ้าคน นายคน คนไทยชอบนับถือคน ที่เงิน หน้าตาในสังคม และอิทธิพล ที่เขาเรียกกันว่า อำนาจวาสนายศถาบรรดาศักด์ อภิสิทธิ์ชน ชนชั้นสูงสามารถทำอะไรก็ได้ หาผลประโยชน์ได้มากมาย คนไทยจึงมักจะชอบรับข้าราชการเพื่อไต่เต้าตำแหน่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆจากที่ผมสังเกตุ ผู้นำทางตะวันตกจะเน้นคุณธรรม เน้นการมีชีวิตเป็นแบบอย่าง การถ่อมตัวถ่อมใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานมาจากหลักการที่เอามาจากในพระคัมภีร์ทั้งนั้น ผู้นำทางตะวันออก มักจะใช้พระเดชมากกว่า ใข้สิทธิอำนาจ และผลประโยชน์เป็นหลัก นั่งชีนิ้วบงการเพียงเดียว เมื่อก่อนประขาชนคนไทยจะไปติดต่อหน่วยงานราชการใดๆก็ตามแทบจะหมอบๆคลานๆเข้าหากันเลย กษัตริย์เรโหโบอัมแห่งอิสราเอลในพระคัมภีร์ตอนนี้เหมือนกัน เขาพลาดโอกาสที่ยิ่งใหญ่สูงสุดไป อย่างน่าเสียดาย ที่จะสามารถรวมอาณาจักรอิสราเอลกับอาณาจักรยูดาห์เข้าด้วยกัน เมื่อประชาชนฝั่งอิสราเอลยังขาดกษัตริย์ปกครอง พวกเขาก็มาหาเรโหโบอัม ถามว่าจะปกครองพวกเขาอย่างไร ถ้าพวกเขายอมมาอยู่ใต้ปกครองของพระองค์ จะเหมือนสมัยซาโลมอนหรือผู้เป็นบิดา เรโหโบอัม ฉลาดอยู่นิดหนึ่ง ขอเวลา 3 วันจึงจะให้คำตอบ แทนที่เรโหโบอัมจะเชื่อฟังกระทำตาม คำแนะนำของ บรรดาผู้เฒ่า ผู้อยู่งานประจำซาโลมอนราชบิดาของพระองค์ ขณะเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ว่า จะปกครองด้วยพระคุณและความรัก เรโหโบอัมกลับไปเชื่อฟัง คำแนะนำของคนหนุ่มเหล่านั้นผู้ได้เติบโตมาพร้อมกับพระองค์ให้ปกครองประชาชนด้วย พระเดชและสิทธิ์อำนาจอันเด็ดขาด เป็นเหตุให้อิสราเอลจึงกบฏต่อราชวงศ์ของดาวิดจนทุกวันนี้เยโรโบอัมจึงพลาดโอกาสทอง พระพรอันยิ่งใหญ่ไป ที่ไม่อาจจะย้อนกลับมาได้อีกเลย เยโรโบอัม ไม่ฉลาดตลอด เขาไม่ฉุกคิดไป 2 อย่าง อย่างที่1 บรรดาผู้เต่าเหล่านี้เคยเป็นที่ปรึกษา เคยร่วมพระราชกิจกับกษัตริย์ซาโลมอนมาแล้ว ย่อมจะมีส่วนสำคัญยิ่งที่ช่วยให้อิสราเอลเจริญรุ่งเรืองเป็นประเทศมหาอำนาจได้อยู่ช่วงหนึ่ง อย่างที่ 2 บรรดาผู้เต่าเหล่านี้เคยอยู่ เคยร่วมงานกับซาโลมอนมานานสมควร ย่อมจะซึมซับความฉลาดปราดเปรื่องของซาโลมอมมามากเหมือนกัน และมีประสบการณ์ในการปกครองบริหารประเทศมาแล้วอย่างโชกโซน คำแนะนำ การให้คำปรึกษาของเหล่าบรรดาผู้เต่า จึงเป็นสิ่งดีเลิศประเสริฐ ถูกต้อง เกิดประโยชน์มากที่สุดแก่เยโรโบอัม แต่มันก็ผ่านไปแล้ว แต่ยังมี ceo อีกผู้หนึ่งที่ทรงพระสติปัญญาพระปรีชาสามารถมากกว่ากษัตริย์ ซาโลมอนหลายเท่านัก ผู้ทรงตรัสว่า
  มัทธิว 12:42 นางกษัตริย์ฝ่ายทิศใต้จะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้ และจะเป็นตัวอย่างให้คนยุคนี้ได้รับโทษ ด้วยว่าพระนางนั้นได้มาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลก เพื่อจะฟังสติปัญญาของซาโลมอน และซึ่งใหญ่กว่าซาโลมอนก็มีอยู่ที่นี่ พระเยซูคริสต์ ทรงสอน ทรงอธิบาย ลักษณะของผู้นำฝ่ายวิญญาณตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์เจ้า และผู้นำฝ่ายโลก อย่างชัดเจนมาก
  ในพระธรรมลูกา บทที่ 22 ข้อที 24-27 มีการเถียงกันด้วยว่าจะนับว่าใครในพวกเขาเป็นใหญ่ที่สุดพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “กษัตริย์ของคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้าเหนือเขา และผู้ที่มีอำนาจเหนือเขานั้น เขาเรียกว่าเจ้าบุญนายคุณ แต่พวกท่านจะหาเป็นอย่างนั้นไม่ ผู้ใดในพวกท่านที่เป็นใหญ่ที่สุด ให้ผู้นั้นเป็นเหมือนผู้เยาว์ที่สุด และผู้ใดเป็นนายให้ผู้นั้นเป็นเหมือนคนรับใช้ ด้วยว่าใครเป็นใหญ่กว่า ผู้ที่นั่งโต๊ะหรือผู้เดินโต๊ะ ผู้ที่นั่งโต๊ะมิใช่หรือ แต่ว่าเราอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายเหมือนผู้รับใช้
  และในพระธรรม มัทธิว 20:25-28 25พระเยซูทรงเรียกเขาทั้งหลายมาตรัสว่า “ท่านทั้งหลายรู้อยู่ว่าผู้ครองของคนต่างชาติ ย่อมเป็นเจ้าเหนือเขา และผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ใช้อำนาจบังคับ แต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไม่ ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นใหญ่ในพวกท่าน ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นเอกเป็นต้น ผู้นั้นจะต้องเป็นทาสสมัครของพวกท่าน อย่างที่บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา และประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก”
  มัทธิว 23:12 ผู้ใดจะยกตัวขึ้น ผู้นั้นจะต้องถูกเหยียดลง ผู้ใดถ่อมตัวลง ผู้นั้นจะได้รับการยกขึ้น
  หลักการ คำสอนการเป็นผู้นำที่ดีเลิศ และประสพความสำเร็จอย่างมากนี้ ได้ถูกนำไปใช้ นำไปสอน ในหลายองค์กร หลายสถาบัน สามารถทำเงิน ทำรายได้อย่างมหาศาลมาแล้ว จึงไม่แปลกเลย ที่อาณาจักรของพระเยซูคริสต์เจ้า จึงไม่ถูกจำกัดโดย เขตแดน พรมแดน หรือแผนที่ อาณาจักรของพระคริสต์ถูกขยายไปทั่วหัวระแหง ทุกมุมโลก จนสุดปลายแผ่นดินโลก ด้วยจำนวนคน คนที่ เชือ ศรัทธาในพระองค์ เพราะพระเยซูคริสต์ ทรงเป็นผู้นำ นำด้วยการรับใช้ที่แท้จริง
  จาก พ่อน้อย คจ.พันธสัญญาของพระเจ้า จ.ลำปาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง