ฝึกฝนตลอดชีวิต

วันที่ 3-2-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

ODB_030216.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แต่ข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือเพราะเกรงว่า​…ตัวข้าพเจ้า​เองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ – 1 โครินธ์ 9:27

อ่าน: 1 โครินธ์ 9:24-27

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 31-33; มัทธิว 22:1-22

เมื่อไม่นานนี้ฉันได้พบผู้หญิงคนหนึ่งที่ทุ่มเทใจและกายอย่างเต็มที่ เธอปีนเขาเผชิญความตายและทำลายสถิติโลก ตอนนี้เธอกำลังเผชิญความท้าทายอีกอย่างหนึ่ง คือการเลี้ยงลูกที่เป็นเด็กพิเศษ เธอใช้ความกล้าหาญและศรัทธาเมื่อยามปีนเขา แปรเปลี่ยนสู่ความเป็นแม่

ใน 1 โครินธ์ เปาโลพูดถึงนักกีฬาที่วิ่งแข่งกัน หลังจากหนุนใจคริสตจักรที่รักสิทธิเสรีภาพให้ทำอะไรโดยเห็นแก่ผู้อื่น (1 โครินธ์ 8) เปาโลเปรียบเทียบความรักและการอุทิศชีวิตเหมือนกับการวิ่งแข่งมาราธอน (1 โครินธ์ 9) ในฐานะที่เป็นสาวกของพระคริสต์ พวกเขาต้องละทิ้งสิทธิของตัวเองเพื่อเชื่อฟังพระองค์

เช่นเดียวกับนักกีฬาที่ฝึกฝนร่างกายเพื่อให้ได้มงกุฎ เราเองก็ฝึกฝนร่างกายและจิตใจเพื่อให้จิตวิญญาณเข้มแข็ง เมื่อเราขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงเรา เราก็กำลังทิ้งตัวเก่าของเราไปทีละน้อยๆ ด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า เราหยุดพูดถ้อยคำโหดร้าย เราละอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และใช้เวลากับเพื่อนตรงหน้า เราไม่จำเป็นต้องเถียงชนะเสมอ

เมื่อเราฝึกฝนเพื่อวิ่งในพระวิญญาณของพระคริสต์ในวันนี้ พระเจ้าจะทรงต้องการหล่อหลอมชีวิตของเราอย่างไร

การฝึกฝนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

Tags:

2 Responses

 1. • มานาประจำวัน •
  วันที่ 3-2-2016
  อ่าน: 1 โครินธ์ 9:24-27
  เรื่อง ฝึกฝนตลอดชีวิต
  วันนี้ ผมได้ฟังมานาแล้ว รู้สึกดี้ดี รู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าสุดๆ รู้สึกชีวิตนี้ดี้ดี ชีวิตทีมาเชื่อพระเจ้า มารับเอาพระเยซูคริสต์ เป็นพระผู้ช่วยให้รอด เป็นพระผู้ไถ่บาป ทุกอย่างดูดี้ดีไปหมด มีความสุขมากๆ ยอห์น 14:27
  เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตก และอย่ากลัวเลย และคิดว่านี่แหละเป็นรูปแบชีวิต ที่คนเราน่าจะเป็น น่าจะมี เป็นความจริงของชีวิต )ยอห์น 14:6 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา และผมรู้สึก อบอุ่นใจ ปลอดภัย มีความหวังอันแน่นอน ยเรมีย์ 29:11
  พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า
  รู้สึกแน่ใจ มั่นใจ มั่นคงใจ มั่นคงในอนาคต ที่พระเจ้าทรงรับประกันเอาไว้)1 ทิโมธี 4:8 เพราะถ้าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้าง ทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทาง เพราะทรงไว้ซึ่งประโยชน์สำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคตด้วย รู้สึกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่สุงสุดเป็นที่พึ่งพาได้จริงๆ ไม่ต้องหลวงพ่อ หลวงพี่ เทพต่างๆ พ่อเทพ ลูกเทพ ลูกกรอก มีพระเจ้าพระผู่ยิ่งใหญ่สูงสุด องค์เดียว พอ และจบ รู้สึกชีวิตนี้ได้รับการฝึกจากพระเจ้า ให้มีมาตรฐานชีวิตสูงขึ้นเรื่อยๆ ถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ และระวังที่จะกระทำตาม พระเจ้าจะทรงกระทำให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่เป็นหาง กระทำให้สูงขึ้นทางเดียวมิใช่ให้ต่ำลง รู้สึกชีวิตนี้มีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่มีความหมาย ประสพความสำเร็จอันดีทุกอย่าง โยชูวา 1:8อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้า แต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการ แล้วเจ้าจะมีความจำเริญ และเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดี คุณอยากจะมีชีวิตดี้ดีเหมือนผมหรือไม่ครับ เชิญมารู้จักกับพระเจ้าของผมสิครับ
  จาก พ่อน้อย คจ..พันธสัญญาของพระเจ้า จ.ลำปาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง