สร้างคนรุ่นต่อไป

วันที่ 2-2-2016 • มานาประจำวัน • admin • 1 ความคิดเห็น »

ODB_020216.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา – มาระโก 10:45

อ่าน: 2 พงศาวดาร 21:4-20

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 29-30; มัทธิว 21:23-46

เมื่อหัวหน้าคุมงานก่อสร้างถนนคนหนึ่งเสียชีวิตกะทันหันจากอุบัติเหตุความรักที่เขามีต่อครอบครัว เพื่อนร่วมงานและชุมชน ทำให้ทุกคนรู้สึกสูญเสีย คริสตจักรไม่มีที่พอที่จะรองรับผู้มาร่วมไว้อาลัย จึงต้องย้ายไปจัดพิธีไว้อาลัยในอาคารขนาดใหญ่ เห็นได้ชัดว่าชีวิตของทิม แตะใจคนมากมายในแบบของเขาทั้งความใจดี อารมณ์ขันและความกระตือรือร้น

เมื่อผมกลับจากพิธีไว้อาลัย ผมคิดถึงชีวิตของกษัตริย์เยโฮรัมที่ตรงกันข้าม 2 พงศาวดาร 21 บันทึกเรื่องราวการปกครองอันโหดร้ายไว้สั้นๆ เยโฮรัมประหารพระอนุชาและพวกเจ้านายองค์อื่นเพื่อความมั่นคงทางอำนาจ (2 พงศาวดาร 21:4) จากนั้นก็นำยูดาห์ให้นมัสการรูปเคารพ (2 พงศาวดาร 21:20) “และพระองค์ได้ทรงจากไปโดยไม่มีใครอาลัย” เยโฮรัมคิดว่าความรุนแรงจะทำให้เป็นที่จดจำ ซึ่งก็ถูก พระคัมภีร์บันทึกว่าพระองค์เป็นคนชั่วร้ายและเป็นผู้นำที่เห็นแก่ตัว

พระเยซูก็ทรงเป็นกษัตริย์ แต่พระองค์เสด็จมาในโลกเพื่อเป็นผู้รับใช้เมื่อพระองค์ทำพันธกิจ พระองค์ทรงอดทนกับความเกลียดชังของคนที่กระหายอำนาจ และทรงสละพระชนม์เพื่อทุกคน

ทุกวันนี้พระเยซูยังทรงพระชนม์อยู่กับผู้สืบทอด คือผู้ที่เข้าใจว่าชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเอง แต่เป็นของพระเยซู ผู้ทรงปรารถนาจะโอบกอดทุกคนที่มาหาพระองค์ด้วยพระกรแห่งการให้อภัย

ชีวิตที่อยู่เพื่อพระเจ้าจะเป็นที่จดจำตลอดไป

Tags:

One Response

 1. • มานาประจำวัน •
  วันที่ 2-2-2016
  อ่าน: 2 พงศาวดาร 21:4-20
  เรื่อง สร้างคนรุ่นต่อไป
  คุณเคยได้คำนี้หรือไม่ ใครจะอยู่ค้ำฟ้า หรือ ชีวิตของข้า ข้าจะลิขีตเองได้ หมายถึง คนที่พูดอย่างนี้ เขาจะยิ่งใหญ่และจะอยู่บนโลกนี้ตลอดไป และชีวิตของเขา เขากำหนดเองได้ด้วย โดยไม่ต้องพึ่งพา ไม่ต้องเกรงกลัวพระเจ้า หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น เยโฮรัม กษัตริย์แห่งยูดาห์ องค์นี้ก็คิดอย่างเช่นกัน เมื่อพระองค์ขึ้นครองราขย์ต่อจากพระบิดา สิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ คือ
  1.(ในข้อที่ 4.) พระองค์ทรงประหารพระอนุชาของพระองค์เสียหมดด้วยดาบ ทั้งเจ้านายบางคนของยูดาห์ด้วย
  2.(ในข้อที่ 6)และพระองค์ทรงดำเนินตามมรรคาของบรรดาพระราชาแห่งอิสราเอล ตามอย่างที่ราชวงศ์อาหับกระทำ เพราะว่าธิดาของอาหับเป็นมเหสีของพระองค์ และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้า
  3(ในข้อที่ 11).ยิ่งกว่านั้นอีก พระองค์ทรงสร้างปูชนียสถานสูงในถิ่นเทือกเขาของยูดาห์ และทรงนำชาวเยรูซาเล็มไปในความไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า และทรงกระทำให้ยูดาห์หลงเจิ่นไป
  ข้อที่ 7อย่างไรก็ดีพระเจ้าจะไม่ทรงทำลายราชวงศ์ของดาวิด เพราะเหตุพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทำไว้กับดาวิด และเหตุที่พระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานประทีปแก่ดาวิดและแก่เชื้อสายของพระองค์เป็นนิตย์
  พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงสำแดงความสัตย์ซื่อ เที่ยงธรรมต่อราชวงศ์ของดาวิดในพันธสัญญาของพระเจ้าอย่างมั่นคงที่สุดไม่เปรี่ยนแปลง
  ความชั่วของกษัตริย์ เยโฮัมที่ทำผิดพระเจ้า เริ่มออกฤทธิ์ เริ่มส่งผลเสียต่อพระองค์ ในข้อ 8 ในรัชกาลของพระองค์เอโดมได้กบฏออกห่างจากการปกครองของยูดาห์ และตั้งกษัตริย์ขึ้นเหนือตน
  ข้อ 9 แล้วเยโฮรัมก็เสด็จออกไปพร้อมกับบรรดาผู้บังคับบัญชา และรถรบทั้งสิ้นของพระองค์ และพระองค์ทรงลุกขึ้นในกลางคืนโจมตีคนเอโดมซึ่งมาล้อมพระองค์ และผู้บังคับบัญชากับรถรบของพระองค์อยู่นั้น
  ข้อ 10 เอโดมจึงได้กบฏ ออกห่างจากการปกครองของยูดาห์จนทุกวันนี้ ครั้งนั้นลิบนาห์ก็ได้กบฏ ออกห่างจากการปกครองของพระองค์ด้วย เพราะว่าพระองค์ได้ทรงทอดทิ้งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพระองค์
  แต่พระเจ้าพระผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด พระผู้ทรงพระคุณ ความรัก พระเมตตา ทรงพระกรุณา ยังให้โอกาสแก่เยโฮรัมอีก ให้กลับตัว ให้กลับใจจาก บาป กรรมชั่ว โดยให้ เอลียา ผู้รับใช้พระเจ้าในสมัยนั้เขียนจดหมายไปตักเตือน ไปเตือนสติ เยโฮรัม(ข้อ 12 และจดหมายฉบับหนึ่งมาถึงพระองค์จากเอลียาห์ผู้เผยพระวจนะว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของดาวิดบรรพบุรุษของฝ่าพระบาท ตรัสดังนี้ว่า “เพราะเจ้ามิได้ดำเนินในบรรดามรรคาของเยโฮชาฟัทบิดาของเจ้า หรือในบรรดามรรคาของอาสาราชาของยูดาห์ ข้อ 13 แต่ได้เดินในมรรคาของบรรดาราชาแห่งอิสราเอล และได้นำยูดาห์กับชาวเยรูซาเล็มในความไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า อย่างกับราชวงศ์อาหับได้นำอิสราเอลในความไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า และเจ้าได้ฆ่าน้องชายของเจ้าเสียด้วย ผู้เป็นเชื้อวงศ์บิดาของเจ้า และเขาดีกว่าเจ้า แต่เขาไม่ยอมกลับใจ สำนึกผิดบาป เยโฮรัม จึงต้องรับผล
  ตั้งแต่ข้อที่ 14-20ดูเถิด พระเจ้าจะทรงนำภัยพิบัติอันยิ่งใหญ่มาเหนือชนชาติของเจ้าลูกหลานของเจ้า เมียของเจ้าและข้าวของทั้งสิ้นของเจ้าและตัวเจ้าเองจะมีความเจ็บป่วยสาหัสด้วยโรคลำไส้ของเจ้า จนกว่าลำไส้ของเจ้าจะออกมาเพราะเหตุโรคนั้นวันแล้ววันเล่า” และพระเจ้าทรงเร้าให้ความโกรธของคนฟีลิสเตียและของคนอาหรับ ผู้อยู่ใกล้กับคนเอธิโอเปียมีต่อเยโฮรัม และเขาทั้งหลายยกมาต่อสู้กับยูดาห์ และบุกรุกเข้าไปในนั้นและขนข้าวของทั้งสิ้นซึ่งมีในราชสำนัก ทั้งบรรดาโอรสและมเหสีของพระองค์ จึงไม่มีโอรสเหลือไว้ให้แก่พระองค์นอกจากเยโฮอาหาสโอรสองค์สุดท้องของพระองค์ ภายหลังเรื่องเหล่านี้ พระเจ้าทรงกระทำให้ลำไส้ของเยโฮรัมเป็นโรคซึ่งรักษาไม่ได้ ต่อมาเป็นเวลาสิ้นสองปีลำไส้ของพระองค์ก็ออกมาเพราะโรคนั้น และพระองค์ก็สิ้นพระชนม์ด้วยความทุรนทุรายอย่างยิ่ง ประชาชนของพระองค์มิได้ก่อเพลิงถวายเกียรติแก่พระองค์ อย่างกับก่อเพลิงให้กับบรรพบุรุษของพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครองนั้น พระองค์มีพระชนมายุสามสิบสองพรรษา และทรงครอบครองในเยรูซาเล็มแปดปี และพระองค์ได้ทรงจากไปโดยไม่มีใครอาลัย เขาก็ฝังพระศพไว้ในนครดาวิด แต่ไม่ใช่ในอุโมงค์ของบรรดาพระราชา
  อ่านมาถึงตอนนี้แล้ว หลายคนอจจะรู้สึกสังเวชใจ สลดใจกับตอนจบของกษัตริย์ เยโฮรัม และมีคำถามว่า ทำไมพระเจ้าถึงลงโทษเยโฮรัมรุนแรงขนาดนี้ด้วย ผมขอบอกว่า พระเจ้าไม่ได้ทำอะไรแก่เยโฮรัมเลย การไม่เชื่อฟัง การดื้อดึงของเขาเอง ที่ทำให้กษตริย์องค์นี้ หลุดจากเขตการคุ้มครองของพระเจ้า เข้าสู่เขตแดนของการของขบวนการทำลายล้างของผีมารซาตานวิญญาณชั่ว ตามที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่าในพระธรรม ยอห์น 10:10 ขโมย(ผีมารซาตาน) นั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์ กษัตริย์เยโฮรัมฆ่าทคน ทำลายทุกอย่าง เพื่อความมั่นคงของตนเอง สุดท้าย เขาก็ตายอย่างเดียวดายและอย่างไร้ค่า ไม่มีใครระลึกถึงกษัตริย์องค์นี้อีกเลย แต่องค์พระเยซูคริสต์ทรงทำเพื่อเราทั้งหลายมากกว่านั้น พระเยซูคริสต์ มาตายเพื่อไถ่บาปให้แก่เรา ทรงประทานชีวิตที่ครบบูรณ์ ชีวิตนิรันดร์แก่เราอีกด้วย พระองค์ยังทรงเรียก และทรงเลือก ทรงสร้างสาวกของพระองค์ ทรงรับสั่งให้สาวกเราทั้งหลายในพระธรม มัทธิว บทที่ 28:18-20 ว่า พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”
  มาระโก 13:27 เมื่อนั้นพระองค์จะทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ ให้รวบรวมคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้วทั้งสี่ทิศนั้น ตั้งแต่ที่สุดปลายแผ่นดินโลกถึงที่สุดขอบฟ้า
  คุณเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์หรือไม่ คุณได้สร้างใครเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าหรือยัง
  นี่คือ สร้างคนรุ่นต่อไป อย่างมีคุณภาพ อย่างยั่นยืนถาวร และอย่างมหัศจรรย์ที่สุด ชอง องค์พระยซูคริสต์เจ้า
  พ่อน้อย คจ.พันธสัญญาของพระเจ้า จ.ลำปาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง