อะไรอยู่ในธนาคาร

วันที่ 15-1-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_150116.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ – ฮีบรู 4:16

อ่าน: เอเฟซัส 2:4-7

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 36-38; มัทธิว 10:21-42

ฤดูหนาวปี 2009 เครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ลงจอดฉุกเฉินในแม่น้ำฮัดสัน นิวยอร์ค กัปตันเชสลีย์ ซัลเลนเบอร์เกอร์ คือนักบินผู้นำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยโดยไม่มีใครเสียชีวิต ถึงช่วงเวลาที่เขาต้องตัดสินใจระหว่างความเป็นความตายกลางอากาศ “วิธีหนึ่งในการมองเหตุการณ์นี้” เขากล่าว “อาจเป็นได้ว่าตลอด 42 ปีมานี้ ผมได้สะสมทีละเล็กทีละน้อยในธนาคารประสบการณ์ การศึกษาและการฝึกฝน แล้ว[วันนั้น]ยอดในบัญชีก็เพียงพอที่ผมจะถอนออกมาได้ก้อนโต”

เราส่วนใหญ่จะพบเจอกับวิกฤติ อาจเป็นการตกงาน หรือผลตรวจสุขภาพ หรือสูญเสียคนในครอบครัว หรือเพื่อนคนสำคัญ ในยามเช่นนั้น เราจะต้องขุดลึกลงไปในบัญชีธนาคารฝ่ายจิตวิญญาณที่เราได้ฝากเอาไว้

แล้วเราจะพบอะไรบ้าง หากเราชื่นชมยินดีในความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับพระเจ้า เราก็ได้ “ฝาก” ประจำในบัญชีแห่งความเชื่อของเรา เราได้รับประสบการณ์กับพระคุณของพระองค์ (2 โครินธ์ 8:9; เอเฟซัส 2:4-7) เราวางใจในพระสัญญาในพระคัมภีร์ ว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมและสัตย์ซื่อ (เฉลยธรรมบัญัติ 32:4; 2 เธสะโลนิกา 3:3)

ความรักและพระคุณของพระเจ้านั้นมีพร้อมให้บุตรของพระองค์ “ถอน” ออกมาใช้ได้เสมอ (สดุดี 9:10; ฮีบรู 4:16)

การระลึกถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในอดีต เสริมก€ำลังให้เราในอนาคต

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง