บอกลา

วันที่ 14-1-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_140116.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ผู้ใดเอามือจับคันไถแล้วหันหน้ากลับเสีย ผู้นั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้า – ลูกา 9:62

อ่าน: ลูกา 9:57-62

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 33-35; มัทธิว 10:1-20

การบอกลาครอบครัวและเพื่อน สถานที่โปรดและคุ้นเคย การงานหรือชีวิตความเป็นอยู่นั้นเป็นเรื่องยาก

ในลูกา 9:57-62 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอธิบายถึงมูลค่าของการเป็นสาวกของพระองค์ ผู้ที่ต้องการเป็นสาวกทูลพระเยซูว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์จะตามพระองค์ไป แต่ขออนุญาตให้ข้าพระองค์ไปลาคนที่อยู่ในบ้านของข้าพระองค์ก่อน” พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ผู้ใดเอามือจับคันไถแล้วหันหน้ากลับเสียผู้นั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้า” (ลูกา 9:61-62) พระองค์กำลังบอกให้ผู้ที่ติดตามพระองค์กล่าวคำลาทุกสิ่ง และละความสัมพันธ์ที่ล้ำค่าทุกอย่างหรือ

ในภาษาจีน ไม่มีคำศัพท์ที่ตรงกับภาษาอังกฤษว่า ลาก่อน (goodbye) ตัวอักษรจีนสองตัวที่ใช้แปลคำนี้มีความหมายว่า “แล้วพบกันอีก” การเป็นสาวกของพระคริสต์บางครั้งอาจหมายถึงการที่เราจะถูกผู้อื่นปฏิเสธ แต่ไม่ได้หมายความว่า เรากล่าวคำลากับผู้อื่นเพื่อต้องการจะลืมความสัมพันธ์ทั้งหมดในอดีต การบอกลาในความหมายของพระเจ้าคือ พระองค์ทรงประสงค์ให้เราติดตามพระองค์อย่างสุดหัวใจ แล้วเราจะมองดูผู้อื่นอีกครั้งด้วยมุมมองที่ถูกต้อง

พระเจ้าต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่เรา แต่เราต้องยอมให้พระองค์ทรงเป็นที่หนึ่งเหนือสิ่งทั้งปวง

เมื่อเราติดตามพระเยซู เราจะได้รับมุมมองใหม่

Tags:

One Response

 1. • มานาประจำวัน •
  วันที่ 14-1-2016
  อ่าน: ลูกา 9:57-62
  การเห็นคุณค่าพระเยซูคริสต์อย่างสูงสุด
  พระคัมภีร์ในตอนนี้ พระเยซูคริสต์กำลังทรงสอนและเรียกผู้ที่พระองค์ทรงเลือกให้เป็นสาวกของพระองค์ ให้เห็นคุณค่าของการติดตามเป็นสาวกของพระองค์อย่างสูงสุดเหนือกว่าสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการตายของคนที่เรารัก คนที่เราผูกพันด้วย ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การติดตามพระเยซูคริสต์ต้องมาก่อนเป็นที่หนึ่งเสมอ หลายคนเข้าใจผิดคิดว่า คำสอนนี้มันไม่เกี่ยวกับเรา เราเป็นคริสเตียน เป็นแค่สมาชิกธรรมดาของโบสถ์เท่านั้น เราไม่ได้เป็นสาวก หลายคนคิดว่าเราไม่ได้เป็นคริสต์ ไม่ได้นับถือคริสต์ ก็ยิ่งไม่เกี่ยวกับเราเลย เกี่ยวสิครับ มันเกี่ยวกับชีวิตของเรามากด้วย ในพระคัมภีร์พระคำของพระเจ้าได้บอกไว้ว่าในโรม 3:23 เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า
  อำนาจของความบาปนั้น มันทำให้ชีวิตของคนเรา มันสับสนวุ่นวายไปหมด มีแต่ปัญหา ความทุกข์ความยากลำบาก ความไม่แน่นอน ไร้ระบบระเบียบ ไร้ทิศทาง ไม่มีเป้าหมาย ไม่มีการวางแผน ไม่มีการพัฒนาการ ขาดคู่มือการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ จึงทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างตามยถากรรม ใช้ชีวิตไปแบบเรื่อยเปื่อย ไม่มีแบบแผน ใช้ชีวิตตามอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าใช้ความคิดเป็นตัวนำ เราลองหันไปดู ประเทศที่เจริญแล้ว หรือชีวิตของคนที่ประสพความสำเร็จบางด้าน อย่างเช่น ด้านธุรกิจของหลายๆคน ประเทศหรือเขาเหล่านั้นก็ดึงเอาหลักการของคำสอนของพระเยซูคริสต์เจ้าไปประยุกต์ใช้ จนประสบผลสำเร็จมาแล้วอย่างมากมาย อย่างเช่น พระคัมภีร์ในตอนนี้นั้น ถ้าเราจะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พระเยซูคริสต์ทรงให้หลักการที่ว่า ในชีวิตของคนเรา ควรจะมีเป้าหมายใหญ่ในชีวิตอะไรสักอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ หรือทำให้คุณประสพความสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งได้และให้คุณค่ากับเป้าหมายนั้นมากๆและมีการวางแผน วางระบบระเบียบ มีการเรียงลำดับอะไรก่อนหลัง ทำอย่างไรที่จะไปถึงเป้าหมายได้เร็วที่สุด และทำให้เป้าหมายสัมฤทธิ์ผลได้ ถ้าไม่อยากยุ่งยากมากนัก ขอเชิญชวนคุณทั้งหลายมารับเชื่อพระเยซูคริสต์ และมาศึกษาพระคัมภีร์ พระเจ้าทรงจะทำให้คุณมีชวิตที่ดีเลิศได้ ถ้าคุณมีชีวิตที่เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ที่ดีได้ คุณก็สามารถทำอะไรในโลกนี้สัมฤทธิ์ผลได้เช่นกัน พ่อน้อยขอ confirm
  จาก พ่อน้อย คจ.พันธสัญญาของพระเจ้า จ.ลำปาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง