ประตูสวรรค์

วันที่ 13-1-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_130116.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เราเป็นประตู ถ้าผู้ใดเข้าไปทางเรา ผู้นั้นก็จะรอด – ยอห์น 10:9

อ่าน: ยอห์น 10:1-9

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 31-32; มัทธิว 9:18-38

โลเรนโซ กีแบร์ตี (1378-1455) ศิลปินชาวอิตาลี ใช้เวลาหลายปีแกะสลักภาพชีวิตของพระเยซูลงบนประตูทองสัมฤทธิ์ของหอบัพติศมาฟลอเรนซ์แห่งอิตาลี รูปสลักสัมฤทธิ์นี้งดงามจับใจ จนไมเคิลแองเจโลเรียกประตูนี้ว่า ประตูสวรรค์

บานประตูซึ่งเป็นสมบัติทางศิลปะอันล้ำค่าต้อนรับผู้มาเยือน โดยบอกเล่าเรื่องราวพระกิตติคุณ พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นประตู ถ้าผู้ใดเข้าไปทางเราผู้นั้นก็จะรอด” (ยอห์น 10:9) คืนก่อนที่จะทรงถูกตรึงกางเขน พระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6) จากนั้นไม่กี่ชั่วโมง พระเยซูตรัสกับอาชญากรคนหนึ่งที่ถูกตรึงอยู่ข้างพระองค์ว่า “วันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม” (ลูกา 23:43)

ไม่กี่สัปดาห์ต่อมา อัครทูตเปโตรกล้าประกาศต่อผู้ที่เรียกร้องให้ประหารพระเยซูว่า “ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” (กิจการ 4:12) หลายปีถัดมา อัครทูตเปาโลเขียนไว้ว่า มีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพมนุษย์ (1 ทิโมธี 2:5)

ประตูสวรรค์พบได้ในองค์พระผู้ช่วยให้รอด ผู้ประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่ทุกคนที่เชื่อ และมาหาพระองค์ จงมาสู่ความรอดอันน่าชื่นชมยินดีของพระองค์

พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์แทนเรา เพื่อประทานสันติสุขของพระองค์แก่เรา

Tags:

One Response

 1. • มานาประจำวัน •
  วันที่ 13-1-2016
  อ่าน: ยอห์น 10:1-9
  เรื่อง ประตูสวรรค์
  เมื่อพูดถึงเรื่อง สวรรค์ นรก และความตาย ในโลกนี้ มีหลายหลาก ทฤษฏี หลายคำสอน หลายลัทธิ หลายศาสนา มีลักษณะที่แตกต่างกันไป แต่ต่างก็ชี้ชัดว่า สวรรค์-นรก มีอยู่จริงทั้งนั้น และความตาย เป็นสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเผชิญกับมัน ผมก็เชื่อมั่นว่า เมื่อผมตายไปแล้ว ผมจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์สถานอย่างแน่นอน และตลอดไปด้วย ที่คริสเตียนเรียกกันว่าชีวิตนิรันดร์นั่นเอง ทำไมผมถึงมีความมั่นใจอย่างนี้ เพราะผมเชื่อในสิ่งที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ มีอยู่จริง และเป็นความจริงทุกเรื่อง นับตั้งแต่เรื่องการเนรมิตทรงสร้างสรรพสิ่ง มาจากพระเจ้าทุกอย่าง ความเป็นไปของธรรมชาติ ของสิ่งแวดล้อมที่เป็นระเบียบระบบอย่างมีการควบคุม อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์มากที่สุด ในด้านประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ สถานที่ ที่บันทึกในพระคัมภีร์นั้นมีอยู่จริง เป็นจริง สามารถอ้างอิงได้จาหนังสือประวัติศสตร์เล่มอื่นๆ ประการที่สาม เป็นประการสำคัญมาก คือประสพการณ์ส่วนตัวของผมเอง ที่มีต่อพระเจ้า ไม่ว่า การช่วยเหลือ การพัฒนาชีวิต การอวยพระพรในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และการทำการธุรกิจอย่างมากมายและอย่างมั่นคงอีกด้วย ข้อนี้ ไม่มีใครเถียงผมได้เลย เพราะมันเป็นประสพการณ์ของผมเอง ผมเป็นคนสัมผัส ได้แตะต้องด้วยชีวิตด้วยตัวของผมเอง ผมจึงมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ ถึงสิ่งที่พระคัมภีร์บันทึกถึงเรื่องราวอนาคตที่จะเกิด และชีวิตหลังความตาย สวรรค์-นรก และการอยู่กับพระเจ้าเป็นการถาวร ผมเชื่อจนสนิทใจทีเดียววว่า มันมีอยู่จริง ว่ามันเป็นจริง ไม่มีข้อสงสัย ประตูสวรรค์พบได้ในองค์พระผู้ช่วยให้รอด ผู้ประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่ทุกคนที่เชื่อ และมาหาพระองค์ จงมาสู่ความรอดอันน่าชื่นชมยินดีของพระองค์ พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นประตู ถ้าผู้ใดเข้าไปทางเราผู้นั้นก็จะรอด” (ยอห์น 10:9) คืนก่อนที่จะทรงถูกตรึงกางเขน พระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6) จากนั้นไม่กี่ชั่วโมง พระเยซูตรัสกับอาชญากรคนหนึ่งที่ถูกตรึงอยู่ข้างพระองค์ว่า “วันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม” (ลูกา 23:43)อัครทูตเปโตรกล้าประกาศต่อผู้ที่เรียกร้องให้ประหารพระเยซูว่า “ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” (กิจการ 4:12) หลายปีถัดมา อัครทูตเปาโลเขียนไว้ว่า มีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพมนุษย์ (1 ทิโมธี 2:5) พระเยซูคริสต์ทรงเป็นปรตูแห่งสวรรค์อันแท้จริง
  จาก พ่อน้อย คจ.พันธสัญญาของพระเจ้า จ.ลำปาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง