เสียงเตือน

วันที่ 6-1-2016 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_060116.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แม้เขาล้ม เขาจะไม่ถูกเหวี่ยงลงเหยียดยาวเพราะว่าพระหัตถ์พระเจ้าพยุงเขาไว้ – สดุดี 37:24

อ่าน: สดุดี 37:21-31

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 16-17; มัทธิว 5:27-48

หอนาฬิกาเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งมีระฆังที่ชื่อบิ๊กเบน เป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงลอนดอน มีความคิดที่สืบทอดมาว่าทำนองของเสียงระฆังในหอ มาจากบทเพลง “ข้ารู้ว่าพระผู้ไถ่ทรงพระชนม์” จากบทประพันธ์ชื่อเมสสิยาห์ของฮันเดล ข้อความนี้ได้ถูกเพิ่มและจารึกไว้ในหอนาฬิกาในภายหลัง

ตลอดชั่วโมงนี้ พระเจ้าโปรดนำข้า โดยฤทธิ์อำนาจพระองค์ ข้าจะไม่ก้าวพลาดไป

ข้อความนี้อ้างอิงมาจาก สดุดี 37 “พระยาห์เวห์ทรงนำย่างเท้าคนใดให้มั่นคง ก็คนนั้นแหละที่พระองค์พอพระทัยทางของเขา แม้เขาสะดุด เขาจะไม่ล้ม เพราะพระยาห์เวห์ทรงยึดมือเขาไว้” (ข้อ 23-24 ฉบับมาตรฐาน) พระเจ้าทรงมีส่วนอย่างใกล้ชิดในชีวิตของบรรดาบุตรของพระองค์ “คนนั้นแหละที่พระองค์พอพระทัยทางของเขา” (ข้อ 23 ฉบับมาตรฐาน) ข้อ 31 เสริมว่า “ธรรมบัญญัติของพระเจ้าอยู่ในจิตใจของเขาและย่างเท้าของเขาจะไม่พลาด”

ช่างพิเศษจริงๆ องค์พระผู้สร้างจักรวาลไม่เพียงทรงค้ำจุนและช่วยเหลือเรา แต่ยังทรงห่วงใยเราอย่างลึกซึ้งในทุกช่วงเวลาของชีวิต อัครทูตเปโตรจึงเชิญชวนเราอย่างมั่นใจว่า “จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย” (1 เปโตร 5:7) เมื่อเรามั่นใจว่าทรงห่วงใย เราก็กล้าเผชิญทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิต

ไม่มีใครจะปลอดภัยไปกว่าคนที่พระเจ้าทรงยุดมือเขาไว้

Tags:

One Response

 1. • มานาประจำวัน •
  วันที่ 6-1-2016
  อ่าน: สดุดี 37:21-31
  เรื่อง เสียงเตือน
  เสียงเตือนเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับสิ่งที่มีชีวิต โดยเฉพาะมนุษย์เรา โรม 3:23 เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า
  ความบาป มันทำให้ชีวิตของคนเราเสื่อมมลงทุกด้าน ด้านสมอง ด้านจิตใจ มันทำให้คนเรามักจะเผลอเลอ ไม่รอบคอบ ชอบประมาท ชอบสับเพร่ามีช่องโหว่งชีวิตมากมาย ยิ่งคนเราต้องอยู่โลกใบนี้ที่ตกอยู่ภายใต้อานุภาพมารร้าย และมันมาเพื่อ ลัก ฆ่า และทำลายชีวิตของมนุษย์อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราที่อยู่บนโลกแห่งอำนาจความบาปอำนาจความความชั่วที่คอยจ้องทำร้ายชีวิตของเราตลอดเวลา เสียงเตือนจากพระเจ้ามีความสำคัญมากต่อชีวิตของเรา กษัตริย์นักรบของอิสราเอลทรงใช้พระคำพระเจ้าและประสพการณ์ชีวิตที่ดำเนินชีวิตทั้งอยู่ในทางและนอกทางพระเจ้ามาสอนเรา มาเตือนเรา ด้วยความรักและห่วงใยชนรุ่นหลัง ผมชอบ ข้อที่ 23 ที่บอกว่า ถ้าพระเจ้าทรงนำย่างเท้าของมนุษย์คนใด และคนนั้นพอใจในมรรคาของพระองค์ หมายความว่า พระเจ้าทรงยินดีที่จะช่วยเหลือเรา คอยอยู่เคียงข้างเรา คอยนำพาชีวิตของเราตลอดเวลา ถ้าเราพอใจ ถ้เราาไม่พอใจในทางของพระองค์ พระเจ้าก็จะผ่านชีวิตของเราไป ไปอวยพระพรคนอื่นแทน หลายคนเหมือนเด็กที่ดื้อและชน ไม่ยอมให้พ่อแม่จูงมือไว้ พยายามที่จะสะบัดมืออกกจากการจูงมือของพ่อแม่ อยากจะวิ่งเล่นเองโดยอิสระ เด็กหลายคนต้องเจ็บหนัก เด็กหลายคนถึงตาย เพราะไม่เชื่อฟังเสียงเตือน
  จาก พ่อน้อย คจ.พันธสัญญาของพระเจ้า จ.ลำปาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง