พระองค์ทรงฟังหรือไม่

วันที่ 4-1-2016 • มานาประจำวัน • admin • 12 ความคิดเห็น »

ODB_040116.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ไฉนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย – มัทธิว 27:46

อ่าน: มัทธิว 26:39-42; 27:45-46

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 10-12; มัทธิว 4

“บางครั้งฉันรู้สึกราวกับว่าพระเจ้าไม่ได้ฟังฉันเลย” ถ้อยคำของหญิงคนหนึ่งที่พยายามจะเข้มแข็งในการดำเนินกับพระเจ้า ขณะที่ต้องรับมือกับสามีที่ติดสุรา ได้สะท้อนถึงเสียงร่ำร้องในจิตใจของผู้เชื่ออีกมากมาย เธอทูลขอให้พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงสามีของเธอมาหลายปี แต่ก็ไม่เคยเกิดขึ้น

เราคิดอะไร เมื่อเราพร่ำทูลขอสิ่งดีจากพระเจ้า สิ่งที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ได้ แต่ไม่เคยมีคำตอบ พระองค์ทรงฟังอยู่หรือไม่

ลองดูองค์พระผู้ช่วยให้รอดที่สวนเกทเสมนี พระองค์ทรงคร่ำครวญอธิษฐานหลายชั่วโมงทรงวิงวอนด้วยหนักพระทัย “ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด” (มัทธิว 26:39) แต่คำตอบจากพระบิดานั้นชัดเจนว่า “ไม่” พระเจ้าทรงส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อประทานความรอด แม้พระเยซูรู้สึกราวกับว่าพระบิดาทรงทอดทิ้ง พระองค์ยังคงอธิษฐานอย่างหนักด้วยใจร้อนรน เพราะทรงเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงสดับฟัง

เมื่อเราอธิษฐาน เราอาจมองไม่เห็นว่าพระเจ้าทรงทำพระราชกิจอย่างไร หรือไม่เข้าใจว่าพระองค์จะทรงทำให้สิ่งดีเกิดขึ้นได้อย่างไร เราจึงต้องไว้วางใจ สละสิทธิของเราและยอมให้พระเจ้าทรงทำให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุด

เราต้องมอบสิ่งที่เราไม่อาจรู้ได้ไว้กับพระองค์ผู้ทรงรู้ทุกสิ่ง พระองค์ทรงสดับฟัง และทรงจัดการตามวิถีทางของพระองค์

เมื่อเราคุกเข่าอธิษฐาน พระเจ้าทรงเงี่ยพระกรรณฟัง

Tags:

12 Responses

  1. ขอบคุณพระเจ้า อาเมน

  2. พระเจ้าทรงฟังเราทุกถอ้ยคำที่เรา อ้อนวอนเพียงแต่พระเจ้าทรงมีเวลา ของพระองค์เองเราซึ่งเป็นคนธรรม ดาต้องรู้จักรอคอย

  3. และอีกอย่างเราต้องมีความอดทน อย่างพระเยซูท่านเป็นตัวอย่าง ที่ดีสำหรับมนุษย

  4. แล้วสุดท้ายพระเจ้าทำอะไรกับสามีติดเหล้าของผู้หญิงคนนั้นคะ?

  5. War Room เลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง