ใช้ได้ทุกคน

วันที่ 23-12-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_231215.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ผู้ที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ – ยอห์น 3:16

อ่าน: ยอห์น 3:10-21

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : นาฮูม 1-3; วิวรณ์ 14

ผมชอบคริสต์มาสมากเหมือนเด็กทุกคน ผมจดจ่อรอคอย และมักแอบไปดูใต้ต้นคริสต์มาสว่าผมจะได้ของเล่นอะไรบ้าง แต่รู้สึกผิดหวังเมื่อเริ่มได้เสื้อผ้าเป็นของขวัญ และคิดว่าของขวัญของผู้ใหญ่ไม่สนุกเลย และปีที่แล้ว ลูกๆให้ถุงเท้าสีสันสดใสเป็นของขวัญ ผมรู้สึกเหมือนกลับเป็นเด็กอีกครั้ง และผู้ใหญ่ก็ใส่ถุงเท้านั้นได้เพราะป้ายเขียนไว้ว่า “ใช้ได้ทุกคน”

ข้อความ “ใช้ได้ทุกคน” ทำให้ผมนึกถึงของขวัญคริสต์มาสที่ดีที่สุด คือข่าวดีที่พระเยซูเสด็จมาเพื่อมนุษย์ทุกคน พิสูจน์ได้จากการที่ทูตสวรรค์มาบอกข่าวดีกับคนเลี้ยงแกะที่มีฐานะต่ำต้อยในสังคมเป็นพวกแรกและข่าวดีถูกส่งไปถึงกลุ่มคนระดับสูง คือนักปราชญ์ที่ได้ติดตามดวงดาวมาเพื่อนมัสการพระกุมารผู้เป็นพระคริสต์

เมื่อพระเยซูเริ่มพันธกิจ มีสมาชิกสภาคณะปกครองของยิวคนหนึ่งมาหาพระองค์ตอนกลางคืน และพระเยซูได้เชิญชวน “ทุกคนที่เชื่อ” ให้มาหาพระองค์ โดยเชื่อวางใจในพระคริสต์ ก็จะได้รับชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 3:16)

ถ้าพระเยซูมาเพื่อคนยากจนและคนที่สังคมรังเกียจพวกเดียว หรือมาเพียงเพื่อคนมีชื่อเสียง ร่ำรวย พวกเราหลายคนที่นี่คงจะไม่มีโอกาส แต่พระคริสต์มาเพื่อทุกคน โดยไม่คำนึงถึงฐานะ สถานภาพทางการเงิน หรือลำดับชั้นในสังคม พระองค์คือของขวัญสำหรับทุกคนจริงๆ

ของขวัญของพระเจ้าส€ำหรับโลกที่ก€ำลังจะหมดลมหายใจคือพระผู้ช่วยให้รอดผู้ประทานชีวิต

Tags:

One Response

 1. • มานาประจำวัน •
  วันที่ 23-12-2015
  อ่าน: ยอห์น 3:10-21
  เรื่อง รับได้ทุกคน ถ้าคุณ
  ผมรู้สึกว่า เทศกาลคริสต์มาส คนทั่วไปหรือคริสเตียนเองมักจะรู้สึกและคิดว่า เป็นเพียงเทศกาลรื่นเริงบันเทิงใจและการรับของขวัญ(สิ่งดีๆ)เท่านั้น แบบว่า เอาก็ได้ ไมเอาก็ได้ มันเป็นเรื่องของฉัน ความจริงแล้ว มนุษย์เราควรเข้าใจความหมายของคริสต์มาสให้ถูกต้อง คือ การที่คริสเตียนเราจัดงานคริสต์มาสอย่างยิ่งใหญ่นั้น เป็นการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติของพระกุมารเยซู พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงยังพระชนม์อยู่ แต่อีกด้านหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งการที่องค์พระเยซูคริสต์ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์นี้ เป็นเรื่องจริงจัง เป็นเรื่องซีเรียสมาก เป็นเรืองคอขาบาดตาย มันเป็นความเป็นความตายของชีวิตมนุษย์ทีเดียว มันเป็นเสำคัญ จำเป็นมากต่อมนุษย์สำหรับพระเจ้า งานนี้พระเจ้าได้ทุ่มทุนเพื่อมนุษย์ไว้สูงมาก ในข้อที่ 16 บอกว่า เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ แสดงให้เราได้รู้ว่า พระเจ้าทรงรักเรายิ่งกว่าพระเยซูคริสต์ และพระเยซูคริสต์ทรงรักเรายิ่งกว่าพระชนม์ชีพของพระองค์เสียอีก ทำไมพระเยซูคริสต์จึงต้องมาตายไถ่บาปของมนุษย์เราที่บนไไม้กางเขนด้วย สิ่งที่พระเจ้าและองค์พระเยซูคริสต์ทรงกระทำเพื่อมนุษย์เราพ้นจาก สภาพที่เลวร้ายในชีวิต 3 อย่างด้วยกัน 1.รอดพ้นจากการที่มีชีวิตอยู่ในความบาป ที่มันมีแต่ความความทุกข์ ปัญหา เสี่ยงต่อความไม่แน่นอน ภัยอันตรายรอบด้าน ความเจ็บป่วย และความตาย 2 ในวันสุดท้ายของโลกนี้ พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง มาเพื่อพิพากษาโลกนี้ในฐานะพระผู้พิพากษาอันยุติธรรม มนุษยืทุกคนทั้งที่ตายไปแล้วหรือยังชีวิตอยู่ ต้องมายืนรายงานตัวต่อหนัาพระบังลังก์สีขาวอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์ แต่ถ้าใครก็ตามรับเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์แล้วและดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้าอย่างดี เราจะรอดพ้นจากการพิพากษาครั้งนี้ไปได้อย่างสบาย 3.เพื่อช่วยให้เรารอดพ้นจากความพินาศ ความพินาศในที่นี่ หมายถึง จิตวิญญาณ(ตัวตนอันแท้จริงของเรา)ต้องตกในบึงไฟนรกชั่วนิรันดร หมายความว่า ถ้าใครก็ตามรับเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์แล้วและดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้าอย่างดี นอกจากเราจะรอดพ้นจากการพิพากษาแล้ว เรายังรอดพ้นจากการตกบึงไฟนรกตลอดไปด้วย แถมเรายังได้สิทธิพิเศษจากพระเจ้าอีก 3 อย่าง 1.มีโอกาสที่กลับมามีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง 2.แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า 3. เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตร(พระเยซูคริสต์)นั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ ชีวิตนิรันดร์ คือ ชีวิตที่ไม่ต้องตกบึงไฟนรกแล้ว ยังมีชีวิตได้ไปอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้าตลอดกาล นี่คือสุดยอดชีวิตของมนุษย์แล้วและเป็นเรื่องจริงจัง เป็นซีเรียส ที่พระเจ้าอยากให้คุณไม่ว่าเป็นใคร เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ คุณต้องตัดสินใจ
  จาก พ่อน้อย คจ.พันธสัญญาของพระเจ้า จ.ลำปาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง