หิวกระหายพระเจ้า

วันที่ 12-12-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_121215.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม – 2 ทิโมธี 3:16

อ่าน: เฉลยธรรมบัญญัติ 4:9-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โฮเชยา 9-11; วิวรณ์ 3

อาโพลาพี เป็นผู้อาวุโสของเผ่าอาข่า บนเทือกเขามลฑลยูนนานประเทศจีน เราได้ไปประกาศข่าวประเสริฐ และไปเยี่ยมเขา เขาเล่าว่าเขาไม่ได้ไปเรียนพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์เพราะฝนตกหนัก เขาจึงขอร้อง “ให้เราแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าให้ฟัง”

อาโพลาพีอ่านหนังสือไม่ออก การเรียนพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์จึงสำคัญต่อเขามาก เขาตั้งใจฟังเราอ่านพระคัมภีร์ ท่าทีกระตือรือร้นของเขาสอนฉันว่าการตั้งใจฟังพระวจนะคำของพระเจ้า เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า

ในเฉลยธรรมบัญญัติ 4 โมเสสเรียกร้องให้ชนชาติอิสราเอลตั้งใจฟังกฎเกณฑ์และกฎหมายที่ท่านสอน (เฉลยธรรมบัญญัติ 4:1) เพราะคำสอนนั้นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ตรัสกับพวกเขาจากเพลิงบนภูเขาซีนาย (เฉลยธรรมบัญญัติ 4:12) โมเสสกล่าวว่า “พระองค์ทรงประกาศพันธสัญญาของพระองค์แก่ท่าน ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติตาม…” (เฉลยธรรมบัญญัติ 4:13)

ขอให้เรามีความหิวกระหายในพระวจนะของพระเจ้าเหมือนอย่างอาโพลาพี ดังที่อัครทูตเปาโลได้บอกไว้ใน 2 ทิโมธี 3:15-16 ว่า พระวจนะได้รับการดลใจจากพระเจ้าและได้มอบไว้เพื่อสวัสดิภาพและการจำเริญขึ้นของเรา เพื่อให้เรามีปัญญาในความรอดและวิถีของพระเจ้า

การจะรู้จักกับพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระวจนะแห่งชีวิตคือการรักพระคัมภีร์ พระวจนะที่ถูกบันทึกเป็นตัวอักษร

Tags:

One Response

  1. หลายครั้ง ชีวิตที่สุขสบายก็ทำให้เราหมดความหิวกระหายพระเจ้า ขอให้เราใช้เวลากับพระองค์มากขึ้น มากขึ้น เพราะพระคุณความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.