เมื่อฉันนึกถึงเพื่อนที่ประสบความสำเร็จ

วันที่ 20-11-2015 • บทความ • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

When I think of my Successful Friends

ตั้งแต่เด็ก ฉันมีเพื่อนมากมายที่ประสบความสำเร็จจนเป็นที่น่าอิจฉาทั้งในโรงเรียนและที่ทำงาน หลายคนจบจากโรงเรียนชื่อดังและตอนนี้ก็ทำงานที่ได้รับค่าตอบแทนสูงลิ่ว เช่นเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ หมอ ทนายความ ผู้พิพากษา และผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน บางคนจบปริญญาเอกจากสถาบันที่มีชื่อเสียงและตอนนี้ก็กำลังทำงานวิจัยหรือเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้า

เวลาฉันคิดถึงพวกเขา ฉันสังเกตเห็นว่า สิ่งหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนกันก็คือ ทุกคนเอาจริงเอาจัง ขยัน มีระเบียบวินัย และมีความพยายาม วิถีชีวิตของคนพวกนี้เป็นไปตามที่นักสร้างแรงบันดาลใจชื่อ จิม รอห์น เคยพูดไว้ว่า

“ความสำเร็จไม่ใช่การวิ่งไล่ตาม แต่เป็นความรู้สึกที่ถูกดึงดูดโดยคนที่คุณใฝ่ฝันจะเป็นในอนาคต”

เป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่มากที่ฉันได้มีเพื่อนที่มีความสามารถมากมายในแต่ละช่วงชีวิต

เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันหมดกำลังใจหรือถูกล่อล่วงโดยความขี้เกียจในการทำงานหรือในพันธกิจ ชีวิตอันเป็นแบบอย่างของเพื่อนๆ เป็นสิ่งกระตุ้นฉัน พวกเขาทำให้ฉันนึกถึงอ.เปาโล ผู้ที่อุทิศทั้ง ชีวิตเพื่อคำสอนของพระเยซูและผู้ที่ใช้ทุกสิ่งที่มีเพื่อเผยแพร่โลกของพระคริสต์และนำผู้คนเข้ามาหาพระองค์ (โคโลสี 1:28-29)

แน่นอนว่าเราต้องจดจำและตระหนักว่าในแต่ละคนก็มีความสามารถที่แตกต่างกัน ผ่านหนทางการศึกษาที่แตกต่างกัน และเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน หมายความว่า ถึงแม้เราจะมีความพยายามเท่ากัน แต่บางคนก็จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นอยู่ดี ถ้าเรามองแค่ผลประโยชน์จากความสำเร็จนั้น เราจะเป็นทุกข์เพราะเราไม่ได้มีพรสวรรค์หรือความสามารถเท่ากับคนเหล่านี้ และกลายเป็นอิจฉาในความสำเร็จของเขา แต่ถ้าเรามองที่ความสามารถของแต่ละคน ตามแต่ละของประทานที่เขาได้รับ และทำความเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ได้เป็นสิ่งกำหนดความสุขส่วนตัว วิธีที่เราตอบสนองจะเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง

ในคำอุปมาเรื่องเงินตะลันต์ (มัทธิว 25) พระเยซูตรัสว่า ในแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งที่เรียกทาสของตนมาฝากทรัพย์สมบัติไว้ตามความสามารถของแต่ละคนก่อนที่ตัวเองจะออกเดินทางไกล ทาสคนหนึ่งได้รับห้าตะลันต์ คนหนึ่งสองตะลันต์ และอีกคนหนึ่งตะลันต์เดียว สองคนแรกก็ได้ใช้ความสามารถของเขาและได้รับกำไรเพิ่มมาเป็นห้าและสองตะลันต์ ขณะที่คนที่สามไม่ได้อะไรเพิ่มเลย สิ่งที่น่าสนใจในเรื่องนึ้คือแม้ว่าทาสทั้งสองคนจะได้ผลกำไรที่แตกต่างกันแต่เจ้านายของเขาก็ได้พูดกับเขาทั้งสองเหมือนกันว่า “ดีแล้ว เจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อ เจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อย เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมาก เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด” (มัทธิว 25:21,23)

ความสามารถทุกอย่างของเรานั้นเป็นของประทานจากพระเจ้า สักวันหนึ่ง เราต้องรายงานพระองค์ว่าเราได้ใช้ของประทานนั้นอย่างไรบ้าง ดังนั้น เราต้องใช้สิ่งที่เรามีอยู่อย่างชาญฉลาดและใช้ความสามารถที่มีอย่างสูงสุด เพราะฉะนั้น เราต้องแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับคนอื่นเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ไม่สำคัญว่าเราจะฉลาดแค่ไหนหรือมีมากเท่าไหร่ เพราะมันต่างก็ไม่ใช่ความสำเร็จที่เราจะได้ในท้ายที่สุด

ใน มีคาห์ 6:8 บอกไว้ว่า “มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี และพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้า นอกจากให้กระทำความยุติธรรมและรักสัจกรุณาและดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า” ฉันหวังและอธิษฐานให้เวทีชีวิตของเราแต่ละคนได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างแท้จริง

Lily Lin เขียน
อุ้ย วิจิตรา แปล
จิ๊ก สิริวรรณ เรียบเรียง

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง