รายชื่อของสวรรค์

วันที่ 30-11-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_301115.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

“แต่จงเปรมปรีดิ์ เพราะชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์” – ลูกา 10:20

อ่าน: ลูกา 10:17-24

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 37-39; 2 เปโตร 2

ผมยื่นหนังสือเดินทางที่เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเคนย่า แต่เจ้าหน้าที่กลับหาชื่อผมในบัญชีรายชื่อผู้โดยสารไม่พบ ปัญหาคือมีคนจองเกินและผมไม่ได้ยืนยันการจอง ความหวังที่ผมจะได้กลับบ้านวันนั้นแตกสลาย

เรื่องนี้ทำให้ผมคิดถึงบัญชีรายชื่ออีกอย่างคือ หนังสือแห่งชีวิต ในลูกา 10 พระเยซูทรงส่งสาวกไปทำพันธกิจ พวกเขากลับมารายงานความสำเร็จด้วยความยินดี แต่พระเยซูตอบเขาว่า “อย่าเปรมปรีดิ์ในสิ่งนี้ คือที่พวกผีอยู่ใต้บังคับของพวกท่าน แต่จงเปรมปรีดิ์ เพราะชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์” (ลูกา 10:20) เราควรยินดีไม่ใช่เพราะเราประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่เพราะชื่อของเราถูกจดไว้ในหนังสือของพระเจ้า

แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไร พระวจนะบอกเราว่า “ถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด” (โรม 10:9)

ในวิวรณ์ 21 ยอห์นบรรยายภาพความงดงามของเมืองบริสุทธิ์ที่รอคอยผู้เชื่อในพระคริสต์ ท่านเขียนว่า “สิ่งใดที่เป็นมลทิน หรือผู้ใดที่ประพฤติเป็นที่น่าสะอิดสะเอียน หรือพูดมุสาจะเข้าไปในนครไม่ได้เลย เฉพาะคนที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิตของพระเมษโปดกเท่านั้นจึงจะเข้าไปได้” (วิวรณ์ 21:27)

หนังสือแห่งชีวิตคือบัญชีรายชื่อของสวรรค์ ชื่อคุณอยู่ในนั้นไหม

พระเจ้าทรงเปิดประตูสวรรค์ให้กับผู้ที่เปิดหัวใจให้พระองค์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง