พูดชื่อ

วันที่ 7-11-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_071115.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเรา – ยอห์น 14:10

อ่าน: กิจการ 4:5-20

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 40-42; ฮีบรู 4

กลุ่มในคริสตจักรกลุ่มหนึ่งเชิญวิทยากรคนหนึ่งมาพูดในการประชุม ผู้นำบอกเขาว่า “พูดเรื่องพระเจ้า แต่อย่าพูดถึงพระเยซู” วิทยากรตกใจ ถามว่า “ทำไมล่ะ” ผู้นำอธิบายว่า “สมาชิกหลักบางคนอึดอัดกับพระเยซู ใช้คำว่าพระเจ้าก็แล้วกัน”

แต่การพูดตามคำขอแบบนี้กลับกลายเป็นปัญหาสำหรับวิทยากร ที่บอกภายหลังว่า “พอไม่มีพระเยซูแล้ว ผมไม่มีอะไรจะพูดเลย”

มีคนขอให้ผู้ติดตามพระเยซูในยุคแรกทำเช่นนี้ เหล่าผู้นำศาสนาเตือนสาวกไม่ให้พูดเรื่องพระเยซู (กิจการ 4:17) แต่พวกเขาตอบว่า “ซึ่งข้าพเจ้าจะไม่พูดตามที่เห็นและได้ยินนั้นก็ไม่ได้” (กิจการ 4:20)

การบอกว่าเชื่อพระเจ้า แต่ไม่เชื่อพระเยซูคริสต์พระบุตร เป็นคำพูดที่ขัดแย้งกันเอง ในยอห์น 10:30 พระเยซูตรัสถึงความสัมพันธ์เฉพาะของพระองค์กับพระเจ้าว่า “เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” คือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า พระองค์จึงได้ตรัสว่า “ท่านวางใจในพระเจ้า จงวางใจในเราด้วย” (ยอห์น 14:1) เปาโลรู้ว่าพระเยซูทรงสภาพพระเจ้าและเท่าเทียมพระเจ้า (ฟิลิปปี 2:6)

เราไม่ต้องหลีกหนีพระนามพระเยซู เพราะ “ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” (กิจการ 4:12)

พระนามพระเยซูคือหัวใจของความเชื่อและความหวังของเรา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.