ถ้อยคำของผู้มีปัญญา

วันที่ 2-11-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

ODB_021115.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ถ้อยคำแผ่วเบาของคนฉลาดน่าฟัง – ปัญญาจารย์ 9:17 TNCV

อ่าน: ปัญญาจารย์ 9:13-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 27-29; ทิตัส 3

ไม่นานมานี้ สามีของหลานฉันเขียนลงโซเชียลมีเดียว่า “ผมอยากจะเขียนข้อความออนไลน์มากมายกว่านี้ แต่มีเสียงเล็กๆ บอกผมไม่ให้ทำ ผมเป็นคริสเตียน คุณจึงอาจคิดว่าเป็นเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่ไม่ใช่ เพราะเป็นเสียงภรรยาผมเอง”

ฉันยิ้มแต่ก็ได้ข้อคิดสำคัญด้วย คำเตือนของเพื่อนที่มีความเข้าใจอาจสะท้อนพระปัญญาของพระเจ้า ปัญญาจารย์บทที่ 9 กล่าวว่า “ถ้อยคำแผ่วเบาของคนฉลาดน่าฟัง” (ข้อ 17 อมตธรรม)

พระคัมภีร์เตือนเราไม่ให้ฉลาดในสายตาตัวเองหรือหยิ่งผยอง (สุภาษิต 3:7 ; อิสยาห์ 5:21 ; โรม 12:16) คือ อย่าคิดว่าเรารู้ทุกอย่าง สุภาษิต 19:20 กล่าวว่า “จงฟังคำแนะนำและรับคำตักเตือน เพื่อในที่สุดเจ้าจะได้เป็นหนึ่งในบรรดาคนฉลาด” (อมตธรรม) พระเจ้าทรงสามารถใช้คนอื่นสอนเราเรื่องพระปัญญาของพระองค์ได้ ซึ่งอาจเป็นเพื่อน คู่สมรส ศิษยาภิบาล หรือเพื่อนร่วมงานก็ได้

พระธรรมสุภาษิตบอกไว้ว่า “ปัญญาอาศัยอยู่ในความคิดของคนที่มีความเข้าใจ” (สุภาษิต 14:33) วิธีหนึ่งที่จะรับรู้ปัญญาที่มาจากพระวิญญาณได้ คือการฝึกฟังและเรียนรู้จากกันและกัน

ปัญญาที่แท้เริ่มต้นและสิ้นสุดที่พระเจ้า

Tags:

2 Responses

  1. ฟังเสียงของคนรอบๆตัวคุณบ้าง..

  2. ปัญญา หรือสติปัญญา ความฉลาด ใครๆอยากจะป็น อยากจะมี แต่ในโลกใบนี้มีสติปัญญา 2 อย่างด้วยกัน ก็คือ สติปัญญาอย่างโลก = ฉลาดแกมโกง เอารัดเอาเปรียบคนอื่น โลภไม่สิ้นสุดเย่อหยิ่งจองหอง อวดดี อวดเก่ง ชอบอยู่เหนือคนอื่น ชอบใช้คนอื่นเป็นประโยชน์ของตัวเอง ชอบทำร้ายทำลาย อิจฉาตาร้อน สกัดดาวรุ่ง ประมาทเลินเล่อ ผิดพลาด ล้มเหลว ในพระธรรมยากอบที่ 3 ข้อที่ 14-16 เขียนว่า แต่ถ้าท่านรู้สึกขมขื่นเพราะมีใจริษยาและมักใหญ่ใฝ่สูง ก็อย่าโอ้อวดและอย่าทรยศต่อความจริงปัญญาเช่นนี้ ไม่เหมือนปัญญาที่มาจากเบื้องบน แต่เป็นปัญญาอย่างโลกและเป็นโลกียวิสัย และเป็นเช่นปิศาจเพราะว่าที่ใดมีความริษยาและความมักใหญ่ใฝ่สูง ที่นั่นก็วุ่นวายและมีการกระทำชั่วช้าลามกต่างๆ แต่สติปัญญาความฉลาดที่ดี ที่แท้จริงนั้นเป็นแบบพระสติปัญญาของพระเจ้า ในยากอบ บทที่ 3 ข้อที่ 13,17-18ในพวกท่านผู้ใดเป็นคนฉลาดและมีปัญญา ก็ให้ผู้นั้นแสดงการประพฤติของตนด้วพฤติกรรมอันดี มีใจอ่อนสุภาพประกอบด้วยปัญญา แต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรก แล้วจึงเป็นความสงบสุข สุภาพและว่าง่าย เปี่ยมด้วยความเมตตาและผลที่ดี ไม่ลำเอียง ไม่หน้าซื่อใจคดผู้สร้างสันติสุขหว่านอย่างสันติ จึงได้เกี่ยวความชอบธรรม
    มีความรัก ความถ่อมใจ เชื่อฟัง ชอบมีที่ปรึกษา รับคำแนะนำได้ รับคำสั่งสอน ว่ากล่าวตักเตือนได้ทกอย่าง สุภาษิต 19:20 กล่าวว่า “จงฟังคำแนะนำและรับคำตักเตือน เพื่อในที่สุดเจ้าจะได้เป็นหนึ่งในบรรดาคนฉลาด” (อมตธรรม) พระเจ้าทรงสามารถใช้คนอื่นสอนเราเรื่องพระปัญญาของพระองค์ได้ ซึ่งอาจเป็นเพื่อน คู่สมรส ศิษยาภิบาล หรือเพื่อนร่วมงานก็ได้ คุณคิดว่า ชีวิตของคุณในขณะนี้มีสติปัญญาอย่างไหน และมีมากน้อยเท่าไร ถ้าคุณมีพระสติปัญญาของพระเจ้าไว้ในชีวิต ีวิตของคุณจะมั่นคงเจริญขึ้นทางเดียว คุณมีสิทธิ์เลือกได้เดี๋ยวนี้
    จาก พ่อน้อย คจ.พันธสัญญาของพระเจ้า จ.ลำปาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.