พายุแห่งชีวิต

วันที่ 30-10-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_301015.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จำเป็นที่ท่านจะต้องทนทุกข์ทรมานชั่วขณะหนึ่งในการถูกทดลองต่างๆ เพื่อการลองดูความเชื่อของท่าน…จะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญ เกิดศักดิ์ศรีและเกียรติ ในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏ – 1 เปโตร 1:6-7

อ่าน: มาระโก 4:35-5:1

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 20-21; 2 ทิโมธี 4

ในพระธรรมมาระโก เป็นเรื่องราวของพายุใหญ่ เหล่าสาวกอยู่บนเรือซึ่งกำลังข้ามทะเลสาบกาลิลีกับพระเยซู เมื่อ “พายุใหญ่ได้บังเกิดขึ้น”สาวกซึ่งบางคนเป็นชาวประมงผู้ช่ำชอง พากันกลัวตาย (มาระโก 4:37-38) พระเจ้าไม่ทรงสนพระทัยหรือ พระเยซูทรงเลือกพวกเขาและให้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์มิใช่หรือ พวกเขาไม่ได้เชื่อฟังพระเยซูผู้ตรัสแก่เขาว่า “ข้ามไปฝั่งฟากข้างโน้นเถิด” หรือ (มาระโก 4:35) เหตุใดตอนนั้นพวกเขาจึงเผชิญกับสถานการณ์คับขัน

ไม่มีใครหนีพายุแห่งชีวิตพ้น เช่นเดียวกับสาวกซึ่งเริ่มแรกหวาดกลัวพายุ แต่ภายหลังพวกเขากลับยำเกรงพระคริสต์มากขึ้น ดังนั้นพายุที่เราเผชิญสามารถนำให้เรารู้จักกับพระเจ้าลึกซึ้งยิ่งขึ้น “ท่านนี้เป็นผู้ใดหนอ” เหล่าสาวกครุ่นคิด “จนชั้นลมและทะเลก็เชื่อฟังท่าน” (มาระโก 4:41) เมื่อเจอการทดลอง เราได้รู้ว่าไม่มีพายุลูกใดใหญ่พอที่จะขัดขวางไม่ให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จ (มาระโก 5:1)

ขณะที่เราอาจยังไม่เข้าใจว่าเหตุใดพระเจ้าทรงอนุญาตให้ความทุกข์ยากเกิดขึ้นในชีวิตของเรา แต่เราขอบพระคุณพระองค์ที่ความทุกข์ยากนั้นทำให้เรารู้ว่าพระองค์คือผู้ใด เรามีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้พระองค์ เพราะพระองค์ทรงสงวนชีวิตของเราไว้

พายุแห่งชีวิตพิสูจน์ความแข็งแกร่งของสมอของเรา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.