ความเย่อหยิ่งในอุปนิสัย

วันที่ 21-10-2015 • มานาประจำวัน • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_211015.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เอสรา..เป็นธรรมาจารย์ชำนาญในเรื่องธรรมบัญญัติของโมเสส – เอสรา 7:6

อ่าน: เอสรา 9:1-9

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 62-64; 1 ทิโมธี 1

“เขาคิดว่าตัวเองสำคัญเหลือเกิน” เพื่อนผมพูดถึงคริสเตียนคนหนึ่ง เราเห็นว่าเขาเย่อหยิ่ง และรู้สึกเศร้าเมื่อรู้ว่าเขาถูกจับได้ว่าทำความผิดร้ายแรง เขายกตนขึ้นทำให้เกิดปัญหา เรารู้ดีว่าสิ่งนี้ก็อาจเกิดขึ้นกับเราได้

เราอาจคิดว่าบาปเย่อหยิ่งที่น่ากลัวในใจเราดูเล็กน้อย แต่ยิ่งเราเรียนมาก และรักความสำเร็จมาก เราอาจคิดว่าเรา “สำคัญมาก” เพราะบาปเย่อหยิ่งอยู่ในอุปนิสัยธรรมชาติของเรา

กษัตริย์อารทาเซอร์ซีส ให้เอสรานำเชลยชาวฮีบรูกลับเยรูซาเล็ม ท่านสุ่มเสี่ยงที่จะพ่ายแพ้ต่อบาปเย่อหยิ่ง แต่ไม่เป็นเช่นนั้น เพราะเอสราเป็น “ธรรมาจารย์ชำนาญในเรื่องธรรมบัญญัติของโมเสส” (อสร.7:6) และยังปฏิบัติตามด้วย

เมื่อเอสรามาถึงเยรูซาเล็ม และรู้ว่าชายชาวยิวได้แต่งงานกับหญิงที่ปรนนิบัติพระอื่น ขัดขืนพระบัญชาพระเจ้าอย่างชัดเจน (อสร.9:1-2) ท่านฉีกเสื้ออย่างโศกเศร้า และอธิษฐานด้วยใจสำนึกผิด (อสร.9:5-15) ความรักที่มีต่อพระเจ้าและประชากรของพระองค์ คือเจตจำนงอันแรงกล้าที่นำหน้าความรู้และยศศักดิ์ของเอสรา ท่านอธิษฐานว่า “ข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ มีกรรมชั่วของข้าพระองค์อยู่ เพราะไม่มีสักคนเดียวที่จะยืนต่อพระพักตร์พระองค์ได้เหตุเรื่องนี้” (อสร.9:15) เอสราตระหนักถึงความบาปและได้สารภาพและวางใจในความชอบธรรมของพระเจ้าผู้ทรงให้อภัยของเราด้วยความถ่อมใจ

ความเย่อหยิ่งนำไปสู่ความชั่วร้ายทุกประเภท: เป็นสภาวะต่อต้านพระเจ้าโดยแท้ – ซี. เอส. ลูอิส

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

บทความที่เกี่ยวข้อง