กางเขนและมงกุฎ

วันที่ 18-10-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_181015.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่วางใจในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีก – ยอห์น 11:25

อ่าน: ยอห์น 19:21-30

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 53-55; 2 เธสะโลนิกา 1

วิหารเวสต์มินสเตอร์ในลอนดอน เต็มด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่สิบ บาทหลวงคณะเบเนดิกตินได้ริเริ่มธรรมเนียมการนมัสการรายวันขึ้นที่นี่ และปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน วิหารแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ฝังศพบุคคลสำคัญมากมาย และตั้งแต่ปี 1066 เป็นต้นมา กษัตริย์ทุกพระองค์ของอังกฤษได้จัดพิธีราชาภิเษกที่นี่และมี 17 พระองค์ ถูกฝังพระศพไว้ที่นี่ การปกครองของแต่ละพระองค์สิ้นสุดลงในที่ที่ได้เริ่มต้นขึ้น

ไม่ว่าพิธีฝังศพของคนเหล่านั้นจะยิ่งใหญ่เพียงใด ผู้นำของโลกก็ขึ้นมาและลงไป พวกเขามีชีวิตและตายจากไป แต่กษัตริย์พระองค์หนึ่งคือ พระเยซู แม้จะเคยสิ้นพระชนม์ แต่ไม่ได้ถูกฝังไว้แล้ว เมื่อเสด็จมาครั้งแรก พระเยซูทรงถูกสวมมงกุฎหนาม และถูกตรึงในฐานะ “กษัตริย์ของพวกยิว” (ยอห์น 19:3, 19) เพราะพระเยซูทรงฟื้นขึ้นจากความตายอย่างมีชัย เราผู้เชื่อในพระคริสต์จึงมีความหวังในชีวิตหลังความตาย และมั่นใจว่าเราจะได้อยู่กับพระองค์ตลอดไป พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่วางใจในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีก และทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลย” (ยอห์น 11:25-26)

เรารับใช้กษัตริย์ผู้ทรงพระชนม์ ขอให้เรายอมจำนนและยินดีให้พระองค์ครอบครองในชีวิตของเรา และรอคอยวันที่ “พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด” จะทรงครอบครองเป็นนิตย์ (วิวรณ์ 19:6)

การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู ทำให้ความตายถึงความมรณา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง