ตรวจสุขภาพวิญญาณ

วันที่ 11-10-2015 • มานาประจำวัน • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_111015.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พวกท่านจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน ด้วยสุดความคิดและด้วยสิ้นสุดกำลังของท่าน – มาระโก 12:30

อ่าน: โคโลสี 3:1-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 37-38; โคโลสี 3

เราควรตรวจสุขภาพเป็นประจำ เพื่อรู้ปัญหาและแก้ไขได้ ส่วนจิตวิญญาณ เราตรวจสุขภาพจากพระมหาบัญชาของพระเยซู (มาระโก 12:30)

ฉันรักพระเจ้าด้วยสุดจิตเพราะพระองค์ทรงรักฉันก่อนใช่หรือไม่ ฉันรักทรัพย์สินในโลกหรือสมบัติในสวรรค์ของฉันในพระคริสต์ (โคโลสี 3:1) พระองค์ประทานสันติสุขที่ครองใจของเรา

ฉันรักพระเจ้าด้วยสุดใจหรือไม่ ฉันยอมรับตัวฉันที่พระเจ้าทรงสร้างหรือไม่ ฉันไม่เห็นแก่ตัว (โคโลสี 3:5) มีใจเมตตา ใจปรานี ใจถ่อม ใจอ่อนสุภาพ ใจอดทนมากขึ้นหรือไม่ (โคโลสี 3:12)

ฉันรักพระเจ้าด้วยสุดความคิดหรือไม่ ฉันมุ่งที่ความสัมพันธ์กับพระบุตรหรือปล่อยให้จิตใจล่องลอย (โคโลสี 3:2) ฉันคิดถึงแต่ปัญหาหรือทางแก้ ความสามัคคีหรือความแตกแยก การให้อภัยหรือการแก้แค้น (โคโลสี3:13)

ฉันรักพระเจ้าด้วยสุดกำลังหรือไม่ ฉันยินดีถูกมองว่าอ่อนแอ เพื่อพระเจ้าจะทรงสำแดงพระกำลังของพระองค์ผ่านฉันหรือไม่ (โคโลสี3:17) ฉันพึ่งพาพระคุณของพระองค์เพื่อเข้มแข็งขึ้นในพระวิญญาณหรือไม่

เมื่อเรา “ให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัว[เรา]อย่างบริบูรณ์…ด้วยปัญญาทั้งสิ้น” (โคโลสี 3:16) พระองค์จะทรงช่วยเราให้เสริมสร้างกันและกัน สุขภาพฝ่ายวิญญาณของเราจะแข็งแรงและเกิดผลได้เพื่อพระองค์

ถ้าอยากมีสุขภาพฝ่ายวิญญาณแข็งแรงจงบำรุงด้วยพระวจนะและออกกำลังความเชื่อ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

บทความที่เกี่ยวข้อง