ยกให้เปล่าๆ

วันที่ 28-9-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_280915.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ข้าพเจ้าคิดแล้วว่า จะต้องให้เอปาโฟรดิทัสน้องของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานและเพื่อนทหารของข้าพเจ้า และเป็นผู้รับใช้ของพวกท่านให้ปรนนิบัติข้าพเจ้าในยามขัดสน ไปหาท่านทั้งหลาย – ฟีลิปปี 2:25

อ่าน: ฟีลิปปี 2:19-30

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 5-6; เอเฟซัส 1

องค์กรการกุศลหลายแห่งที่ช่วยผู้คนที่เดือดร้อนในเรื่องต่างๆ อยู่ได้ด้วยการรับบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของเหลือใช้จากคนที่มีมากเกินความจำเป็น การบริจาคสิ่งที่ไม่ใช้แล้วเพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นเป็นเรื่องที่ดี แต่เรามักลังเลที่จะสละสิ่งมีค่าที่เราใช้อยู่ทุกวัน

เมื่อเปาโลถูกจำคุกในกรุงโรม ท่านต้องการการหนุนใจและต้องการให้คนที่ไว้ใจได้อยู่ใกล้ๆ แต่ท่านกลับส่งคนสนิทสองคนไปช่วยผู้เชื่อที่เมืองฟีลิปปี (ฟป.2:19-30) “ข้าพเจ้าหวังใจในพระเยซูเจ้าว่า ในไม่ช้าข้าพเจ้าจะให้ทิโมธีไปหาพวกท่าน…ข้าพเจ้าไม่มีผู้ใดที่มีน้ำใจเหมือนทิโมธี เป็นคนเอาใจใส่ในทุกข์สุขของท่านอย่างแท้จริง” (ฟป.2:19-20) และ “ข้าพเจ้าคิดแล้วว่าจะต้องให้เอปาโฟรดิทัสน้องของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานและเพื่อนทหารของข้าพเจ้าและเป็นผู้รับใช้ของพวกท่าน ให้ปรนนิบัติข้าพเจ้าในยามขัดสน ไปหาท่านทั้งหลาย” (ฟป.2:25) เปาโลเต็มใจมอบสิ่งที่ท่านต้องการที่สุดแก่ผู้อื่น

อะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่า “มีค่าที่สุด” ในชีวิตของเราตอนนี้ อาจเป็นประโยชน์อย่างมากกับใครบางคนที่เรารู้จัก อาจเป็นเวลา มิตรภาพ คำหนุนใจ การฟัง และการช่วยเหลือ เมื่อเราแจกจ่ายสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เรา พระเจ้าจะได้รับเกียรติ ผู้อื่นก็ได้รับการช่วยเหลือ และเราได้รับพร

การให้ด้วยความเต็มใจเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า ช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นพรสำหรับตัวเราเอง

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง