เหมือนถูกทอดทิ้ง

วันที่ 16-9-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • 5 ความคิดเห็น »

ODB_160915.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ไฉนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย – มัทธิว 27:46

อ่าน: สดุดี 22:1-21

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สุภาษิต 25-26; 2 โครินธ์ 9

ในหนังสือชื่อ จดหมายของสกรูเทป ซี.เอส.ลูอิสเขียนบทสนทนาระหว่างปีศาจลุงและปีศาจหลานที่คุยกันว่าจะล่อลวงคริสเตียนอย่างไรดี ปีศาจทั้งสองต้องการทำลายความเชื่อที่ผู้เชื่อมีในพระเจ้า “อย่าหลงกล” ปีศาจลุงพูดกับปีศาจหลาน “ไม่มีอะไรที่อันตรายต่อเรามากไปกว่าเวลาที่มนุษย์…มองไปรอบๆแล้วไม่เห็นร่องรอยของพระเจ้า และถามว่า ทำไมเขาจึงถูกทอดทิ้ง แต่ยังคงเชื่อฟังอยู่”

พระคัมภีร์พูดถึงตัวอย่างมากมายของคนที่แสดงออกถึงความเชื่อวางใจ แม้จะมีความรู้สึกว่าตนเองถูกลืม อับรามรู้สึกว่าพระเจ้าไม่ทรงสนใจพระสัญญาที่จะประทานลูกให้กับท่านแล้ว (ปฐก.15:2-3) ผู้เขียนสดุดีรู้สึกว่าท่านถูกละเลยในยามที่ทุกข์ยาก (สดด.10:1) ความลำบากของโยบนั้นสาหัสเสียจนท่านคิดว่าพระเจ้าจะทรงเอาชีวิตของท่าน (โยบ 13:15) และพระเยซูทรงร้องขณะอยู่บนไม้กางเขนว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ไฉนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย” (มธ.27:46) แต่ในเหตุการณ์เหล่านั้น พระเจ้าทรงสำแดงว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อ (ปฐก.21:1-7;สดด.10:16-18; โยบ 38:1-42:17; มธ.28:9-20)

แม้ซาตานจะล่อลวงว่าคุณถูกทอดทิ้ง แต่พระเจ้าทรงอยู่ใกล้เสมอพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งลูกของพระองค์ “พระองค์ตรัสว่า “เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย” (ฮบ.13:5) ให้เราพูดอย่างกล้าหาญว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว” (ฮบ.13:6)

พระเจ้าทรงอยู่ใกล้เสมอแม้ในเวลาที่เรากลัว

Tags:

5 Responses

  1. ขออนุญาตทราบชื่อเพลงและช่องทางการโหลดฟังในมานาวันที่16/9/15ด้วยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง