ในสวน

วันที่ 11-9-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_110915.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์…ก็ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ – มัทธิว 26:42

อ่าน: มัทธิว 26:36-42

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สุภาษิต 10-12; 2 โครินธ์ 4

บรรพบุรุษของผมเป็นผู้บุกเบิกในรัฐมิชิแกน พวกท่านถางป่า ปลูกพืชผัก และทำสวนเพื่อเป็นอาหารของครอบครัว ความชอบในการทำไร่นานี้สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน พ่อของผมเติบโตขึ้นที่ฟาร์มและรักการทำสวน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมรักการทำสวนและชอบกลิ่นดิน งานอดิเรกที่ผมโปรดปรานคือการปลูกไม้ดอกที่สวยงามและการดูแลต้นกุหลาบที่ส่งกลิ่นหอมทั่วสวน ถ้าไม่มีต้นวัชพืชก็จะดีมากทีเดียว

เมื่อต้องจัดการกับวัชพืช ผมคิดถึงสวนเอเดนซึ่งเคยเป็นสวนที่สมบูรณ์แบบ จนเมื่ออาดัมและเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้า ต้นไม้และพืชที่มีหนามจึงกลายเป็นสิ่งที่พวกเขาและเกษตรกรทุกคนต้องพบเจอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา (ปฐมกาล 3:17-18)

พระคัมภีร์ยังพูดถึงสวนอีกแห่งหนึ่ง คือสวนเกทเสมนี ที่พระเยซูทรงอ้อนวอนต่อพระบิดาเพื่อให้มีหนทางอื่นในการกำจัดผลของความบาปที่กำเนิดขึ้นในสวนเอเดนนั้น ในสวนเกทเสมนีพระเยซูทรงยอมจำนนต่อพระบิดา ทรงกล่าวถ้อยคำที่แสดงถึงการเชื่อฟังและยอมเผชิญกับความทุกข์ทรมานว่า “ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์” (มัทธิว 26:42)

เพราะพระเยซูทรงยอมเชื่อฟังที่ในสวนนั้น บัดนี้เราจึงได้เก็บเกี่ยวพระคุณอันประเสริฐของพระองค์ ขอให้เรื่องนี้ทำให้เรายอมจำนนให้พระเจ้าทรงกำจัดวัชพืชบาปออกไปจากชีวิตของเรา

การเติบโตฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นเมื่อมีการปลูกฝังความเชื่อ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง