กุญแจคู่รัก

วันที่ 5-9-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_050915.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงดำเนินชีวิตในความรัก เหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเราทั้งหลาย และทรงประทานพระองค์เองเพื่อเรา-เอเฟซัส 4:2

อ่าน: เอเฟซัส 4:29-5:2

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 146-147; 1 โครินธ์ 15:1-28

“กุญแจคู่รัก” เป็นปรากฏการณ์ที่กำลังแพร่หลายขึ้นเรื่อยๆ มีคู่รักนับแสนคู่ได้คล้องกุญแจแห่งความรักไว้ตามสะพาน ประตู และรั้วหลายแห่งทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศส จีน ออสเตรีย สาธารณรัฐเชค เซอร์เบีย สเปน เม็กซิโก และไอร์แลนเหนือ คู่รักจะสลักชื่อของตนลงบนแม่กุญแจแล้วนำไปคล้องไว้ในที่สาธารณะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงรักนิรันดร์ เจ้าหน้าที่ประจำสถานที่บางแห่งไม่พอใจนัก เพราะหากมีกุญแจมากเกินไปอาจทำให้เกิดอันตรายได้ บางคนคิดว่าการทำเช่นนี้เป็นการทำลายทรัพย์สินของรัฐ แต่บางคนมองว่าเป็นศิลปะอันงดงามและเป็นภาพของสัญญารัก

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดง “รักนิรันดร์” อันแท้จริงให้เราได้เห็นต่อสาธารณะ ทรงสำแดงความรักของพระองค์บนไม้กางเขนด้วยการสละพระชนม์เพื่อให้เราได้รับการอภัยโทษบาป และพระองค์ยังคงสำแดงความรักต่อเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ความรอดไม่ใช่แค่คำสัญญาว่าเราจะมีชีวิตนิรันดร์อยู่กับพระเจ้า แต่ยังเป็นประสบการณ์ประจำวันของเราที่จะได้รับการยกโทษ ความเชื่อมั่น การทรงจัดเตรียม และพระคุณในความสัมพันธ์กับพระองค์ ความรักที่พระเยซูทรงมีต่อเรา เป็นสาเหตุที่เปาโลท้าทายเราให้ “ดำเนินชีวิตในความรัก” ต่อผู้อื่น (เอเฟซัส 5:2)

ความรักของพระบิดาทำให้เราสามารถอดทนและมีเมตตา เราได้เห็นตัวอย่างและวิธีการแสดงความรักต่อผู้อื่นที่ดีที่สุดในพระบุตรของพระเจ้า

พระเยซูทรงแสดงให้เราเห็นว่าจะรักอย่างไร

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.