บาป…พันธนาการ ที่ไม่อาจหลุดพ้นได้เอง

วันที่ 21-8-2015 • บทความ • admin • 5 ความคิดเห็น »

Unshackled-From-My-Sin-for-Good-

บาป… คำสั้นๆ เพียงสามตัวอักษรนี้ช่างครอบงำชีวิตของผมเหลือเกิน

แม้ว่าผมจะเรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียน แต่ผมก็ยังคงทำบาปเดิมๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ว่าจะดูหนังโป๊  สูบบุหรี่ หรือกินเหล้า ทุกครั้งที่ทำบาปเหล่านี้ผมก็รู้สึกละอายใจ และรู้สึกผิดจนต้องอธิษฐานสารภาพบาปต่อพระเจ้า แต่ถึงแม้จะรู้ดีว่านิสัยเหล่านี้ไม่เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า ผมก็ยังคงทำมันอยู่  มันเหมือนเป็นพันธนาการของชีวิตผม ทำให้ผมท้อแท้และสงสัยว่า “ผมจะยังได้รับการอภัยจากความบาปเหล่านี้ได้อยู่หรือ”

ผมพยายามมาแล้วหลายครั้งที่จะเลิกนิสัยบาปพวกนี้ ครั้งหนึ่งผมเคยเข้ารับการบำบัดให้เลิกบุหรี่ ไม่เพียงผมจะไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ แต่ดันกลับถูกเพื่อนใหม่ชวนให้สูบหนักกว่าเดิมเสียอีก การดูหนังโป๊ก็เป็นอีกนิสัยที่ฝังแน่นในชีวิตของผม อันที่จริงแล้ว สมัยเรียนมัธยม ผมเคยขายหนังโป๊ด้วยซ้ำ ลองคิดดูซิว่า คนที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนกลับเป็นคนขายหนังลามกเสียเอง! ผมเคยขอให้ศิษยาภิบาลหลายท่านอธิษฐานให้ผมแต่ก็ไม่ได้ผล ซ้ำร้ายกลับแย่หนักกว่าเดิม  ผมรู้สึกหมดสิ้นกำลัง  หมดหวัง ละอายใจ รู้สึกว่าไม่คู่ควรกับการเป็นบุตรของพระเจ้า และมั่นใจว่าตัวเองคงไม่ได้รับความรอดแล้ว

แต่โดยพระคุณความรักของพระเจ้า เมื่อผมเข้ามหาวิทยาลัย ผมได้พบเพื่อนคนหนึ่งซึ่งรักพระเจ้า เขาให้ผมทบทวนความรู้สึกในวันที่ผมรับบัพติศมาสมัยเรียนอยู่ชั้นมัธยม วันที่ผมสารภาพความบาปทั้งสิ้นต่อพระเจ้า และยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด  เขาเตือนให้ผมคิดถึงพระธรรมยอห์น 1:12 

“แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า”

ผมคือคนบาปที่ได้รับการอุ้มชูจากพระเจ้าให้เป็นบุตรของพระองค์ เช่นเดียวกับเด็กไร้บ้านที่ได้รับการอุปการะจากครอบครัวร่ำรวย แน่นอนที่เด็กไร้บ้านคนนี้ย่อมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นเด็กที่ดูดีสมกับฐานะใหม่ได้ทันที  แต่เขามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้ เพราะเขามีพ่อแม่ใหม่ที่จะคอยชี้แนะทางให้  เช่นเดียวกัน การรับการอภัยและการมีสถานะใหม่ในพระคริสต์ ไม่ได้เปลี่ยนผมให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบโดยอัตโนมัติ  แต่เดี๋ยวนี้ ผมมีพลังที่จะปฏิเสธบาป  พระบิดาได้ทรงประทานโอกาสและกำลังในชีวิตใหม่แก่ผม  ผมไม่ใช่คนสิ้นหวังที่ถูกความบาปพันธนาการอีกต่อไป

แต่เรายังทำบาปหลายอย่างอยู่ แล้วเราจะทำยังไงดี?” ผมถามเพื่อน ในใจยังเต็มไปด้วยความสงสัย

พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและยุติธรรม” เขายิ้มตอบผม  และยกข้อความในพระธรรม 1 ยอห์น 1:9 ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น

ช่างยอดเยี่ยมวิเศษอะไรเช่นนี้ที่ได้รับคำยืนยันที่ชูใจเราจากพระองค์เอง  พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งบุตรทั้งหลายของพระองค์ที่ได้ทำผิดพลาด 

เมื่อเราล้มลงในบาป สิ่งที่เราต้องทำก็เพียงรีบลุกขึ้นและออกจากบาปทันที สารภาพต่อพระองค์ และยอมมอบตัวเราให้พระองค์ทรงสร้างขึ้นใหม่

ผมรู้สึกเป็นอิสระอย่างมากเมื่อได้ยินข้อความหนุนใจนี้!  พระเจ้าทรงประทานเสรีภาพให้ผมที่จะเลือกมีชีวิตเพื่อพระองค์  ไม่ใช่เสรีภาพเพื่อทำบาป  ผมได้พบเหตุผลใหม่ที่จะไม่จมอยู่ในความบาปอีกต่อไป

เดี๋ยวนี้  ผมได้รับการสร้างใหม่ทุก ๆ วัน  ผมไม่ต้องแบกภาระหนักของความรู้สึกบาปในอดีตหรือความรู้สึกหมดหนทางกับการเลิกนิสัยบาป  ผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงยืนยันรับรองกับผมด้วยพระองค์เอง และจะทรงประทานกำลังให้ผมมีชีวิตใหม่ตามที่ชอบพระทัยของพระองค์

ผู้เขียน Andrianus Fredy Wijaya
แปล ตุ๊ก ภัชรีย์
เรียบเรียง จิ๊ก สิริวรรณ
ชื่อเรื่อง พี พีระพัฒน์

Tags: , ,

5 Responses

  1. อาเมน ขอบคุณพระเจ้า พระเจ้าอวยพรค่ะ

  2. ขอพระเจ้าช่วยลูกด้วยลูกบ่าไหวละ

  3. อาเมน เพราะความรักและพระคุณจากพระบิดา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง