พลังสีเทา

วันที่ 30-7-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • 5 ความคิดเห็น »

ODB_300715.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ข้าพเจ้ายังมีกำลังแข็งแรงเช่นเดียวกับวันที่โมเสสใช้ให้ข้าพเจ้าไป – โยชูวา 14:11

อ่าน: โยชูวา 14:6-12

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 51-53; โรม 2

ศิลปินชาวเนเธอร์แลนด์ชื่อ โยนิ เลเฟเวอร์ สร้างงานที่ชื่อ “พลังสีเทา” เพื่อสื่อถึงพลังอันมีชีวิตชีวาของผู้สูงวัย โยนิขอให้เด็กนักเรียนวาดภาพปู่ย่าตายาย ทำให้เห็นถึง “มุมมองที่ใสซื่อและจริงใจ” ที่เด็กมีต่อผู้สูงวัย เธอเชื่อว่าเด็กสามารถทำให้เราเห็นภาพนี้ได้อย่างตรงไปตรงมา เด็กๆ วาดภาพให้เห็นว่าปู่ย่าตายายของตนมีชีวิตชีวาและมีพลัง บางรูปพวกท่านกำลังเล่นเทนนิส ทำสวน วาดรูป และทำกิจกรรมอีกหลายอย่าง

คาเลบยามชราก็ยังกระฉับกระเฉง คาเลบเคยเป็นผู้สอดแนมดินแดนพันธสัญญาก่อนที่อิสราเอลเข้ายึดครองสำเร็จ เขาเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยให้เขาชนะชาวคานาอัน แต่คนอื่นกลับไม่เห็นด้วย (โยชูวา 14:8) เพราะความเชื่อ พระเจ้าจึงให้คาเลบอายุยืนอีก 45 ปี หลังการร่อนเร่ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อจะได้เข้าแผ่นดินพันธสัญญา เมื่อเขาเข้าแผ่นดินคานาอันได้แล้ว คาเลบในวัย 85 กล่าวว่า “ข้าพเจ้ายังมีกำลังแข็งแรง เช่นเดียวกับวันที่โมเสสใช้ให้ข้าพเจ้าไป” (โยชูวา 14:11) ด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า คาเลบจึงได้ส่วนแบ่งที่ดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับเขา (กันดารวิถี 14:24)

พระเจ้าไม่ทรงลืมเราแม้เมื่อเราแก่ตัวลง แม้ว่าร่างกายเราจะชราและสุขภาพจะทรุดโทรมไป แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้เราจำเริญขึ้นใหม่ทุกวัน (2 โครินธ์ 4:16) พระเจ้าทรงทำให้ชีวิตเรามีคุณค่าในแต่ละช่วงและแต่ละวัยของชีวิตได้

พระกำลังของพระเจ้าอยู่เบื้องหลังท่าน พระกรของพระองค์พยุงท่านไว้
ท่านสามารถเผชิญทุกสิ่งข้างหน้าได้

Tags:

5 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง