สดุดีพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

วันที่ 19-7-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_190715.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการ ในสวรรคสถานโดยพระคริสต์ – เอเฟซัส 1:3

อ่าน: เอเฟซัส 1:3-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 23-25; กิจการ 21:18-40

ในปี 2005 โอปร่า วินฟรีย์ ได้เป็นผู้อ่านคำสดุดีไว้อาลัยโรซ่า พาร์คส หญิงผิวดำชาวอเมริกัน วีรสตรีผู้เรียกร้องสิทธิเท่าเทียมกันในอเมริกา เพราะในปี 1955 เธอผู้นี้เคยปฏิเสธที่จะเสียสละที่นั่งในรถโดยสารให้กับชายผิวขาว โอปร่ากล่าวว่า “ฉันมักคิดเสมอว่าในสมัยนั้นการที่โรซ่าไม่ยอมสละเก้าอี้ตัวนั้น เธอต้องแลกกับอะไรบ้าง โรซ่าทำโดยไม่ได้คิดถึงตัวเองและช่วยให้ชีวิตของเราทุกคนดีขึ้น”

เรามักใช้คำว่า คำสดุดี เพื่อระลึกถึงคนที่ตายแล้ว แต่คำนี้ยังหมายถึงการยกย่องสรรเสริญคนคนหนึ่งอย่างที่สุด ในบรรทัดแรกๆ ของพระธรรมเอเฟซัส เปาโลกล่าวคำสดุดีพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ “สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา” ท่านใช้คำว่า “สาธุการ” หมายถึง “สดุดี”

เปาโลเชิญชวนชาวเอเฟซัสให้ร่วมสรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการ นั่นคือ ทรงเรียกเรา เลือกเรา ไถ่เรา ให้อภัยเรา เปิดเผยข้อล้ำลึกแห่งพระกิตติคุณแก่เรา และพระวิญญาณทรงเป็นหลักประกันและผนึกตราเราไว้ ความรอดที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้มาจากพระเจ้าและพระคุณของพระองค์เท่านั้น ให้เราทำเหมือนกับเปาโล คือ ระลึกถึงพระพรของพระเจ้าที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์เสมอ แล้วจิตใจของเราจะเต็มล้นด้วยคำสดุดี “ถวายสรรเสริญแด่พระสิริของพระองค์”

คำสรรเสริญเป็นบทเพลงของวิญญาณจิตที่ได้รับอิสรภาพ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง