คนอย่างเรา

วันที่ 14-7-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

ODB_140715.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนา ให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์ – มัทธิว 9:38

อ่าน: มัทธิว 9:35-38

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 10-12; กิจการ 19:1-20

ปลายศตวรรษที่19 วิลเลียม แคร์รี่รู้สึกถึงการทรงเรียกให้เป็นมิชชันนารีในอินเดียเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซู ศิษยาภิบาลรอบตัวเขาต่างเยาะเย้ยว่า “พ่อหนุ่ม ถ้าพระเจ้าต้องการช่วยอินเดีย พระองค์จะทรงทำโดยไม่ต้องพึ่งความช่วยเหลือของเรา” พวกเขาลืมเรื่องการเป็นหุ้นส่วนไป สิ่งที่พระเจ้าทรงทำในโลก มีน้อยมากที่ไม่ได้ทำผ่านคนอย่างเรา

ในฐานะที่เราเป็นหุ้นส่วนพันธกิจของพระเจ้าในโลก เรายืนยันว่าให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้า ในขณะเดียวกันก็ทุ่มเททำสิ่งที่เราต้องทำ พระเยซูทรงสอนให้อธิษฐานว่า “ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์” (มัทธิว 6:10) ถ้อยคำเหล่านี้ไม่ใช่การขอร้องอย่างสงบเสงี่ยม แต่เป็นการเรียกร้องไปถึงสวรรค์ ขอความยุติธรรมให้เรา เปลี่ยนโลกให้ถูกต้อง!

เรากับพระเจ้ามีบทบาทที่ต่างกัน บทบาทของเราคือทำตามอย่างพระเยซูคือทำพันธกิจเพื่อแผ่นดินของพระเจ้า ด้วยการกระทำและการอธิษฐาน

เราเป็นพระกายของพระคริสต์ในโลกนี้ ตามคำอุปมาของเปาโลในโคโลสี 1:24 คนที่เรารับใช้ พระคริสต์ก็ทรงรับใช้ เมื่อเราหยิบยื่นความเมตตาให้กับผู้อื่น เราก็หยิบยื่นให้ด้วยพระหัตถ์ของพระคริสต์เอง

คาดหวังสิ่งใหญ่จากพระเจ้า ทำสิ่งใหญ่เพื่อพระองค์ – วิลเลียม แคร์รี่

Tags:

2 Responses

  1. เอเมน ให้เราคาดหวัง และทำตามอย่างพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง