จงมาหาเรา

วันที่ 5-7-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_050715.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เราเป็นอาหารแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว – ยอห์น 6:35

อ่าน: ยอห์น 6:30-40

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยบ 30-31; กิจการ 13:26-52

ขณะที่พระเยซูอยู่ในโลกนี้ พระองค์ทรงเชื้อเชิญทุกคนให้มาหาพระองค์ และพระองค์ยังคงทำเช่นนั้นอยู่ในทุกวันนี้ (ยอห์น 6:35) แล้วพระองค์และพระบิดาในสวรรค์มีอะไรที่จำเป็นสำหรับเราหรือ

ความรอด พระเยซูทรงเป็นทางเดียวที่จะได้การอภัยโทษบาปและทางสู่สวรรค์ “ทุกคนที่วางใจในพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:15)

วัตถุประสงค์ เราต้องติดตามพระคริสต์ด้วยสุดใจ สุดจิต สุดความคิด และสุดกำลัง “ถ้าผู้ใดจะใคร่ตามเรามา ให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา” (มาระโก 8:34)

การปลอบโยน ในการทุกข์ยากหรือความโศกเศร้า “พระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่าง…ทรงชูใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเรา” (2 โครินธ์ 1:3-4)

ปัญญา เราต้องการปัญญาที่เหนือกว่าเราในการตัดสินใจ “ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า…แล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอ” (ยากอบ 1:5)

กำลัง เมื่อเราเหนื่อยล้า “พระเจ้าประทานพระกำลังแก่ประชากรของพระองค์” (สดุดี 29:11)

พระเยซูตรัสว่า “ผู้ที่มาหาเรา เราก็จะไม่ทิ้งเขาเลย” (ยอห์น 6:37) มาเถิด!

พระเยซูทรงเชื้อเชิญให้เรามาหาพระองค์เพื่อจะได้ชีวิต

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.