กระบอกไซรัส

วันที่ 4-7-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_040715.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระเจ้าทรงรบเร้าจิตใจของไซรัสพระราชาแห่งเปอร์เซีย – เอสรา 1:1

อ่าน: เอสรา 1:1-4

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยบ 28-29; กิจการ 13:1-25

ปี 1879 นักโบราณคดีพบวัตถุสำคัญที่อิรัก (บาบิโลนในพระคัมภีร์) กระบอกไซรัสยาว 9 นิ้ว จารึกสิ่งที่กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียทำเมื่อ 2,500 ปีก่อน คืออนุญาตให้คนกลุ่มหนึ่งกลับบ้านเกิดเพื่อสร้าง “เมืองศักดิ์สิทธิ์”

ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกับที่เขียนในเอสรา 1 ที่ว่า “พระเจ้าทรงรบเร้าจิตใจของไซรัสพระราชาแห่งเปอร์เซีย” ให้ออกประกาศ (เอสรา 1:1) ที่บอกว่าไซรัสทรงปล่อยเชลยในบาบิโลนให้กลับบ้านในเยรูซาเล็ม เพื่อสร้างบ้านและวิหารขึ้นใหม่ (เอสรา 1:2-5)

แต่เรื่องนี้มีที่มา ดาเนียลสารภาพบาปของท่านและของชนชาติของท่านและทูลขอพระเจ้าทรงยุติการเป็นเชลยในบาบิโลน (ดาเนียล 9) พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของท่านด้วยการส่งทูตสวรรค์มาพูดกับท่าน (ดาเนียล 9:21) ในภายหลังพระองค์ทรงเร้าใจไซรัสให้ปล่อยพวกฮีบรู (เยเรมีย์ 25:11-12, เยเรมีย์ 39:10)

ทั้งกระบอกไซรัสและพระวจนะของพระเจ้าแสดงให้เราเห็นว่า พระราชาทรงเปลี่ยนพระทัยและอนุญาตให้เชลยชาวฮีบรูกลับบ้านไปนมัสการ

เรื่องนี้มีความหมายกับเราในปัจจุบันมาก ในโลกที่ดูเหมือนไร้การควบคุม เรามั่นใจได้ว่าพระเจ้าทรงสามารถเปลี่ยนใจผู้นำได้ สุภาษิต 21:1 กล่าวว่า “พระทัยพระราชาเป็นเหมือนธารน้ำในพระหัตถ์ของพระเจ้า” และโรม 13:1 กล่าวว่า “ไม่มีอำนาจใดเลยที่มิได้มาจากพระเจ้า”

เราวางใจพระเจ้าผู้ทรงสามารถเปลี่ยนใจของเราและของผู้นำได้ เพราะพระองค์ทรงควบคุมอยู่ จงทูลขอให้พระองค์ทรงกระทำการ

จงอธิษฐานแทนการบ่น

Tags:

One Response

  1. สมศักดิ์ ตั้ง.

    ขอพระองค์ทรงอภัยบาปแห่งการละเลย ไม่เชื่อฟังดังชนยูดาห์อิสราเอล ของข้าพระองค์และมวลธรรมมิกชนของพระองค์เช่นกัน ด้วย เพื่อพระองค์จะเมตตาให้ชนชั้นนำทางธุรกิจ จะเห็นแก่ใจผู้อื่น มิใช่มีเป้าหมายเพื่อทำกำไรสูงสุดเพียงอย่างเดียว พระเจ้าข้า อาเมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง