พระคริสต์พระผู้ไถ่

วันที่ 30-6-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_300615.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ข้าทราบว่า พระผู้ไถ่ของข้าทรงพระชนม์อยู่ – โยบ 19:25

อ่าน: โยบ 19:23-29

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยบ 17-19; กิจการ 10:1-23

รูปปั้น พระคริสต์พระผู้ไถ่ อันโด่งดัง ตั้งตระหง่านเหนือนครรีโอเดจาเนโร รูปปั้นนี้เป็นรูปพระคริสต์กางแขนออกจนพระวรกายดูคล้ายรูปกางเขน เอโตร์ ดา ซิลวา กอชตา สถาปนิกชาวบราซิล เป็นผู้ออกแบบ เขาจินตนาการว่าชาวเมืองจะเห็นรูปปั้นนี้เป็นสิ่งแรกเมื่อความมืดหมดไปยามรุ่งอรุณในช่วงพลบค่ำ เขาหวังให้ชาวเมืองได้เห็นดวงอาทิตย์คล้อยต่ำเป็นเหมือนรัศมีด้านหลังศีรษะของรูปปั้น

การจับตามองพระผู้ไถ่ทุกวัน ทั้งในยามดีและยามร้าย เป็นสิ่งสำคัญ โยบกล่าวในเวลาที่ทุกข์ใจว่า “ข้าทราบว่าพระผู้ไถ่ของข้าทรงพระชนม์อยู่ และในที่สุดพระองค์จะทรงปรากฏบนแผ่นดินโลก” (โยบ 19:25)

เสียงร้องจากหัวใจของโยบชี้ให้เราเห็นพระเยซู พระผู้ไถ่ผู้ทรงพระชนม์ ผู้ซึ่งวันหนึ่งจะเสด็จมาในโลกอีกครั้ง (1 เธสะโลนิกา 4:16-18) การมองที่พระเยซูหมายถึงการระลึกว่าเราได้รับการช่วยจากบาป พระเยซู “ทรงโปรดประทานพระองค์เองให้เรา เพื่อไถ่เราให้พ้นจากการอธรรมทุกอย่าง และทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ เพื่อให้เป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของพระองค์” (ทิตัส 2:14)

ผู้ที่รับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด มีความยินดีได้ในวันนี้ ไม่ว่าเราจะเจออะไรในโลก วันนี้เรามีหวัง และรอคอยการได้มีชีวิตนิรันดร์กับพระองค์

พระเยซูทรงช่วยกู้และไถ่ ผ่านกางเขนและการฟื้นคืนพระชนม์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง