เป็นเรื่องอะไรของเจ้าเล่า

วันที่ 13-6-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • 9 ความคิดเห็น »

ODB_130615.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระเยซูตรัสกับเขาว่า “…จงตามเรามาเถิด” – ยอห์น 21:22

อ่าน: ยอห์น 21:15-22

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอสรา 6-8; ยอห์น 21

โซเชียลมีเดียมีประโยชน์มาก แต่ฉันไม่ได้รับประโยชน์ในแง่ความพึงพอใจ แม้เป้าหมายที่ฉันตั้งไว้จะดี แต่ฉันยังรู้สึกท้อใจเมื่อเห็นคนอื่นทำสำเร็จก่อน หรือได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า ฉันจึงต้องเตือนตัวเองเสมอๆ ว่า พระเจ้าไม่ได้ประทานให้ฉันน้อยเกินไป พระองค์ประทานทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการทำงานที่พระองค์ทรงต้องการให้ฉันทำแล้ว

ฉันจึงไม่จำเป็นต้องมีงบประมาณมากขึ้น หรือมีหลักประกันความสำเร็จ ฉันไม่ต้องมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีกว่านี้ หรืองานใหม่ ไม่ต้องได้รับการอนุมัติ หรืออนุญาตจากใคร ไม่ต้องมีสุขภาพดี หรือมีเวลามากขึ้น เพราะฉันมีสิ่งจำเป็นทั้งหมดแล้ว เพราะเมื่อพระองค์ทรงมอบหมายงาน พระองค์ทรงให้ทรัพยากรด้วย หน้าที่เดียวของฉันคือ ใช้เวลาและความสามารถที่ประทานให้ เป็นพระพรต่อผู้อื่น และถวายเกียรติพระเจ้า

พระเยซูและเปโตรคุยกันเรื่องนี้ หลังจากทำอาหารเช้าริมทะเลกาลิลี พระเยซูทรงบอกเปโตรว่า จะเกิดอะไรขึ้นในบั้นปลายชีวิตของท่าน เปโตรชี้ไปที่สาวกอีกคนแล้วถามว่า “แล้วเขาล่ะ” พระเยซูทรงตอบว่า “เป็นเรื่องอะไรของเจ้าเล่า”

ฉันต้องถามตัวเองเช่นนี้ เมื่อฉันเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น คำตอบคือ “ไม่ใช่เรื่องของฉัน” เรื่องของฉันคือติดตามพระเยซู และสัตย์ซื่อกับของประทาน และโอกาสที่พระองค์ประทานแก่ฉัน

ความขุ่นข้องใจเกิดจากการมองที่คนอื่น
ความพอใจเกิดจากการมองที่พระเจ้า

Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง