กำลังและบทเพลง

วันที่ 25-5-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_250515.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระเจ้าจะทรงครอบครองอยู่เป็นนิตย์นิรันดร์ – อพยพ 15:18

อ่าน: อพยพ 15:1-2,13-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 พงศาวดาร 25-27; ยอห์น 9:1-23

จอห์น ฟิลิป ซูซา นักแต่งเพลงและวาทยกร สมญานาม “ราชาเพลงมาร์ช” ประพันธ์บทเพลงซึ่งบรรเลงโดยวงดุริยางค์ทั่วโลก มานานกว่าร้อยปี ลอราส จอห์น ชีส์เซล นักประวัติศาสตร์ดนตรี และวาทยกรวงโยธวาทิต เวอร์จิเนียแกรนด์ กล่าวว่า “เบโธเฟน สำคัญต่อซิมโฟนีฉันใด ซูซา ก็สำคัญต่อเพลงมาร์ชฉันนั้น” ซูซาเข้าใจพลังของดนตรี ที่สามารถดลใจ หนุนใจ และสร้างแรงบัลดาลใจให้ผู้คนได้

สมัยพันธสัญญาเดิม ชนอิสราเอล มักได้รับการดลใจ ให้แต่งและขับร้องบทเพลงเฉลิมฉลองการช่วยกู้ของพระเจ้าในยามยากลำบาก เมื่อพระเจ้าทรงช่วยพวกเขา จากการไล่ล่าของกองทัพของฟาโรห์ “โมเสสและชาวอิสราเอล จึงร้องเพลงถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าว่า ‘ข้าพเจ้าจะร้องเพลงถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนสูงส่ง พระองค์ทรงเหวี่ยงม้า และพลม้าลงในทะเล องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลัง และบทเพลงของข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงมาเป็นความรอดของข้าพเจ้า’” (อพย.15:1-2)

ดนตรีมีพลังยกชูจิตวิญญาณเรา เตือนให้เรารำลึกถึงความสัตย์ซื่อในอดีตของพระเจ้า เมื่อเราท้อแท้ เราสามารถร้องเพลงนมัสการ ที่ช่วยหันสายตาเรา จากสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่ สู่ฤทธานุภาพและการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้า เพื่อเราจะระลึกว่า พระองค์ทรงเป็นกำลัง บทเพลง และความรอดของเรา

บทเพลงสรรเสริญทำให้เรามองเห็นความสัตย์ซื่อของพระเจ้า

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง