แสวงหาปัญญา

วันที่ 22-5-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_220515.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

มนุษย์ผู้ประสบปัญญา และผู้ได้ความเข้าใจเป็นสุขจริงหนอ – สุภาษิต 3:13

อ่าน: สุภาษิต 3:1-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 พงศาวดาร 16-18; ยอห์น 7:28-53

ทุกปี มหาวิทยาลัยต่างๆ จะจัดพิธีรับปริญญา เพื่อฉลองความสำเร็จของนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนจบหลักสูตร และได้รับวุฒิการศึกษา เมื่อผ่านเวทีนี้ไป บัณฑิตเหล่านี้ จะเข้าสู่โลกที่ท้าทายพวกเขา เพียงความรู้จากตำราเท่านั้นย่อมไม่เพียงพอ กุญแจสู่ความสำเร็จในชีวิต คือการประยุกต์ใช้ทุกสิ่งที่เรียนรู้มา อย่างฉลาด

ในพระคัมภีร์ทั้งเล่ม ปัญญาได้รับการยกย่องว่า เป็นสมบัติที่ควรแสวงหา ดีกว่าความมั่งคั่ง (สภษ.3:13-18) ปัญญามาจากพระเจ้า ผู้ทรงสัพพัญญูแต่องค์เดียว (รม.16:27) และพบได้จากการกระทำ และทัศนคติของพระเยซู ซึ่ง “คลังสติปัญญา” ทุกอย่าง อยู่ในพระองค์ (คส.2:3) ปัญญา มาจากการอ่านพระคัมภีร์และปฏิบัติตาม พระเยซูทรงเป็นแบบอย่าง ที่ใช้ความรู้ของพระองค์เมื่อถูกทดลอง (ลก.4:1-13) ในอีกแง่หนึ่ง คนมีปัญญาที่แท้ พยายามมองชีวิตจากมุมมองของพระเจ้า และเลือกดำเนินชีวิต ตามพระปัญญาของพระองค์

เราได้รับอะไรจากการดำเนินชีวิตเช่นนี้ สุภาษิตบอกเราว่า ปัญญาเป็นเหมือนความหวานของน้ำผึ้งบนลิ้น (สภษ.24:13-14) “ความสุขมีแก่ผู้ที่พบปัญญา” (สภษ.3:13 อมตธรรม) ดังนั้นจงแสวงหาปัญญา เพราะมีค่ายิ่งกว่าเงินหรือทอง

พระพรมาจากการแสวงหาปัญญา และดำเนินชีวิตตามนั้น

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง