โรงเรียนแห่งความเจ็บปวด

วันที่ 6-5-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_060515.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ทราบว่าการพิพากษาของพระองค์นั้นถูกต้องแล้ว และทราบว่า ด้วยความซื่อตรงพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทุกข์ยาก – สดุดี 119:75

อ่าน: สดุดี 119:65-80

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 พงศ์กษัตริย์ 21-22; ลูกา 23:26-56

ในหนังสือปัญหาเรื่องความทุกข์ ซี.เอส.ลูอิส ตั้งข้อสังเกตว่า “พระเจ้าทรงกระซิบกับเราในยามสุข ตรัสในยามตักเตือนเรา แต่ทรงตะโกนเมื่อเราทุกข์ ความทุกข์คือโทรโข่ง ที่ทรงใช้ปลุกโลกที่หูหนวกใบนี้” ความทุกข์ยาก จะช่วยเปลี่ยนจุดสนใจของเราจากการคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้น มาฟังสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตเรา ชีวิตจึงเป็นห้องเรียนฝ่ายวิญญาณ

ผู้เขียนสดุดีมีวิธีรักษาใจของท่านให้พร้อมรับคำสอน แม้ในยามทุกข์ยาก ท่านยอมรับเพราะพระเจ้าทรงให้เกิดขึ้น และอธิษฐานด้วยความถ่อมใจ “ด้วยความซื่อตรงพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทุกข์ยาก” (สดด.119:75) ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์มองว่า ความทุกข์ยากเป็นกระบวนการขัดเกลา “ดูเถิดเราได้ถลุงเจ้าแล้วแต่ไม่เหมือนเงิน เราได้ทดลองดูเจ้าในเตาของความทุกข์ใจ” (อสย.48:10) และโยบได้เรียนรู้เรื่องการทรงครอบครอง และความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ผ่านความทุกข์ยาก (โยบ 40-42)

เราเคยเจ็บปวด พระเจ้าเองก็ทรงรับสภาพมนุษย์ และทนทุกข์แสนสาหัส “เพราะพระเจ้าทรงใช้ท่านสำหรับเหตุการณ์เช่นนี้ เพราะว่าพระคริสต์ก็ได้ทรงทนทุกข์ทรมานเพื่อท่านทั้งหลาย ให้เป็นแบบอย่างแก่ท่าน เพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์” (1ปต.2:21) พระองค์ผู้ทรงถูกตรึงทรงอยู่ใกล้ ปลอบโยน และสอนเราผ่านความทุกข์ยาก

เราเรียนบทเรียนแห่งการไว้วางใจในโรงเรียนแห่งความทุกข์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง