ความรักและแสงสว่าง

วันที่ 27-4-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_270415.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แผ่นดินซึ่งท่านจะไป ยึดครองนั้นเป็นแผ่นดิน…ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงดูแล – เฉลยธรรมบัญญัติ 11:11-12

อ่าน: เฉลยธรรมบัญญัติ 11:8-15

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 พงศ์กษัตริย์ 1-2; ลูกา 19:28-48

เพื่อนๆเริ่มวางแผนปลูกผักฤดูร้อน บางคนเริ่มต้นก่อนด้วยการเพาะเมล็ดในบ้าน ซึ่งควบคุมอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการแตกหน่อได้ เมื่ออันตรายจากน้ําค้างแข็งผ่านไปแล้ว ก็ย้ายต้นอ่อนลงดิน ตามด้วยงานกําจัดวัชพืช ให้ปุ๋ย รดน้ําป้องกันหนูและแมลง การผลิตอาหารเป็นงานยาก

โมเสสย้ําเตือนชาวอิสราเอลก่อนที่พวกเขาจะเข้าดินแดนพันธสัญญา ว่าระหว่างที่อยู่ในอียิปต์ พวกเขาต้องทํางานหนักคือรดน้ําด้วยมือ (ฉธบ.11:10) แต่ในที่ที่พระเจ้าจะทรงพาพวกเขาไป ทรงสัญญาว่าจะทําให้พวกเขาไม่ลําบาก โดยส่งฝนฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง “เราจะให้ฝนตกบนแผ่นดินของเจ้าตามฤดูกาล คือฝนต้นฤดูและ
ฝนชุกปลายฤดู” (ข้อ 14) เงื่อนไขข้อเดียวคือ ให้พวกเขา “กระทําตามบัญญัติ” ที่โมเสสให้ไว้ คือ “ให้รักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายและปรนนิบัติพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน” (ข้อ 13) พระเจ้าทรงพาคนของพระองค์ไปยังที่ที่การเชื่อฟังของพวกเราและพระพรจากพระองค์จะทําให้พวกเขาเป็นแสงสว่างแก่คนรอบข้าง

พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะประทานสิ่งนี้ให้เรา และทรงต้องการให้เราสําแดงความรักของเราออกโดยการเชื่อฟัง เพื่อเราจะเป็นแสงสว่างแก่คนที่อยู่รอบตัวเรา แม้เราจะรักและเชื่อฟังพระองค์น้อยเกินกว่าที่พระองค์สมควรได้รับ แต่พระองค์ก็ทรงเลี้ยงดู ทรงอวยพรและทําให้เราสามารถเป็นแสงสว่างที่โลกมองเห็นได้

การรักพระเจ้าไม่ได้ทำให้ชีวิตสบาย แต่ด้วยพระกำลังของพระองค์ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.