สร้างจากหนังสือ

วันที่ 26-4-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_260415.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระองค์ ข้าพระองค์รับไว้เป็นมรดกเป็นนิตย์ พระเจ้าข้า เป็นความชื่นบานแก่ใจข้าพระองค์ – สดุดี 119:111

อ่าน: สดุดี 119:105-112

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 ซามูเอล 23-24; ลูกา 19:1-27

นนับล้านทั่วโลกได้ชมภาพยนตร์เรื่อง วิมานลอย (Gone with the Wind) ซึ่งออกฉายครั้งแรกในสหรัฐเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 1939 ได้ รับรางวัลออสการ์ 10 สาขาและยังคงเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดเรื่องหนึ่งที่ทําเงินมากที่สุด สร้างจากนวนิยายปี 1936 ของมาร์กาเร็ต มิทเชลล์ ซึ่งขายได้หนึ่งล้านเล่มภายใน 6 เดือน ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์และได้รับการแปลมากกว่า 40 ภาษา ภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่มักสร้างจากหนังสือที่มีพลังและเหนือกาลเวลา

หนังสือที่เป็นพื้นฐานความเชื่อคริสเตียนคือพระคัมภีร์ ปฐมกาลถึงวิวรณ์บอกเล่าแผน การของพระเจ้าที่มีต่อสิ่งทรงสร้าง ซึ่งรวมถึงเราด้วย สดุดี 119 ยกชูฤทธิ์อํานาจและความสําคัญของพระวจนะในชีวิตเรา พระวจนะส่องทาง (ข้อ 105) ฟื้นจิตใจ (ข้อ 107) ปกป้องย่างก้าว (ข้อ 108) พระคัมภีร์ให้สติปัญญา คําแนะนํา ชีวิตและความชื่นชมยินดี “บรรดาพระโอวาทของพระองค์ ข้าพระองค์รับไว้เป็นมรดกเป็นนิตย์ พระเจ้าข้า เป็นความชื่นบานแก่ใจข้าพระองค์” (ข้อ 111)

พระเยซูทรงเรียกให้เราใช้ชีวิตตามพระวจนะ และแบ่งปันความชื่นชม ยินดีที่ได้รู้จักพระองค์กับผู้คนที่แสวงหาชีวิต “ข้าพระองค์โน้มจิตใจข้าพระองค์ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์เป็นนิตย์จนอวสาน” (ข้อ 112)หนังสืออัศจรรย์ พระผู้ไถ่อัศจรรย์

พระคัมภีร์คือความจริงนิรันดร์ของพระเจ้าที่เชื่อถือได้วันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.