ความหวังยังอยู่

วันที่ 24-4-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_240415.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ความเชื่อของท่าน อันประเสริฐยิ่งกว่าทองคำ…จะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญ เกิดศักดิ์ศรีและเกียรติ ในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏ – 1 เปโตร 1:7

อ่าน: 1 เปโตร 1:3-9

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 ซามูเอล 19-20; ลูกา 18:1-23

เมื่อมีโศกนาฏกรรมหนักหนาสั่นคลอนชีวิต ทุกคนแสวงหาคําตอบ เร็วๆ นี้ แม่ที่สูญเสียลูกวัยรุ่นพูดกับผมว่า “ฉันไม่เข้าใจ ฉันไม่รู้ว่าฉันจะเชื่อได้อีกหรือเปล่า ฉันพยายาม แต่ก็ไม่เข้าใจพระเจ้าเลย เรื่องนี้หมายความว่าอะไร” ปัญหาใหญ่เช่นนี้ไม่มีคําตอบที่ง่าย แต่มีความหวังให้ผู้ที่เชื่อวางใจพระคริสต์ ไม่ว่าจะดื่มด่ำกับพระพรหรือกัดฟันสู้กับความเศร้า

เปโตรบอกไว้ในจดหมายฉบับแรกว่า ท่านสรรเสริญพระเจ้าที่เราได้ “บังเกิดใหม่ เข้าสู่ความหวังใจอันมีชีวิตอยู่” (1 ปต.1:3) โดยการช่วยให้รอด ความหวังนี้คงอยู่ตลอดไปและนําความชื่นชมยินดีแม้มีทุกข์ยาก (ข้อ 4) และท่านได้บอกความจริงที่ฟังดูน่าเศร้าว่า เรา “ต้องทนทุกข์ทรมาน ในการถูกทดลองต่างๆ” (ข้อ 6) แต่ผู้ที่เคยสูญเสีย ยังคงมีความหวังใจได้ เพราะรู้ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นเพื่อ “ความเชื่อของท่าน…จะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญ เกิดศักดิ์ศรีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏ” (ข้อ 7)

เราจะมองการทดลองที่ดูไม่แน่นอนและอธิบายไม่ได้เปลี่ยนไป เมื่อมองผ่านพระธรรมข้อนี้ ฤทธิ์อํานาจและความงามของความรอดส่องสว่าง ท่ามกลางโศกนาฏกรรมได้ เพราะองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา และแสงนั้นก็เพียงพอที่จะนําผู้ที่มีปัญหาให้ผ่านพ้นวันนี้ไปได้

แสงแห่งความรอดส่องสว่างแม้ในคืนมืดที่มืดที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.