แล้วคุณจะหัวเราะ

วันที่ 3-4-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

ODB_030415.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ -2 โครินธ์ 5:21

อ่าน: 2 โครินธ์ 5:1-8

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ผู้วินิจฉัย 19-21; ลูกา 7:31-50

เสียงดังสั่นสะเทือน แรงดัน ลูกไฟ คือคำที่คริส แฮดฟีลด์ นักบินอวกาศชาวแคนาดา ใช้บรรยายการปล่อยจรวดสู่สถานีอวกาศนานาชาติ น้ำหนักของแรงโน้มถ่วงเพิ่มขึ้น ทำให้หายใจลำบาก เมื่อเขากำลังจะหมดสติ จรวดก็พุ่งสู่สภาพไร้น้ำหนัก แทนที่จะสลบไป เขากลับระเบิดเสียงหัวเราะออกมา

คำบรรยายนี้ ทำให้ฉันคิดถึงช่วงก่อนที่คุณแม่ของฉันจะเสียชีวิต สุขภาพของท่านถอยลงเรื่อยๆ จนท่านไม่มีแรงแม้แต่จะหายใจ ตอนนี้ท่านเป็นอิสระจากความเจ็บปวด และเข้าสู่ “สภาพไร้น้ำหนัก” ของแผ่นดินสวรรค์แล้ว ฉันชอบนึกถึงเสียงหัวเราะของท่าน เมื่อท่านได้สูดลมหายใจแรกต่อพระพักตร์พระเยซู

ในวันศุกร์ ที่เราเรียกว่า “ประเสริฐ” พระเยซูทรงรับประสบการณ์นี้ พระเจ้าทรงวางความบาป ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตลงที่พระองค์ หนักจนพระองค์ไม่อาจหายใจได้ จนพระองค์ตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์” (ลก.23:46) เมื่อทรงสิ้นพระชนม์เพราะความบาปของเรา พระเยซูทรงได้รับชีวิตกลับคืนจากพระเจ้า และในขณะนี้ พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ในที่ซึ่งความบาปและความตายไม่มีฤทธิ์ วันหนึ่ง ทุกคนที่วางใจในพระคริสต์ จะได้อยู่ร่วมกับพระองค์ ฉันคิดว่า เราคงจะมองย้อนมาที่ชีวิตในโลกนี้ แล้วได้หัวเราะ

การเสียสละของพระเยซู นำเราสู่ความชื่นชมยินดีแห่งสวรรค์

Tags:

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง