เจ็บปวดอย่างมีวัตถุประสงค์

วันที่ 1-4-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_010415.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

[พระเยซูตรัสว่า] เราจะมาหาท่านอีกและใจท่านจะชื่นชมยินดี และไม่มีผู้ใดจะช่วงชิงความชื่นชมยินดีไปจากท่านได้ – ยอห์น 16:22

อ่าน: ยอห์น 16:17-24

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ผู้วินิจฉัย 13-15; ลูกา 6:27-49

ผมถามเพื่อนๆ ว่า เหตุการณ์ใดที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิต คำตอบมีทั้งสงคราม การหย่าร้าง การผ่าตัด และการสูญเสียผู้เป็นที่รัก ภรรยาผมตอบว่า “การคลอดลูกคนแรก” ซึ่งยาวนานและยากลำบากในโรงพยาบาลทหารที่อ้างว้าง แต่เมื่อมองกลับไป เธอบอกว่า เป็นประสบการณ์ที่น่าชื่นชมยินดี “เพราะความเจ็บปวดนั้นมีวัตถุประสงค์อันยิ่งใหญ่”

ก่อนที่จะไปสู่กางเขน พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกว่า พวกเขาจะผ่านเวลาที่เจ็บปวด และโศกเศร้าครั้งใหญ่ ทรงเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่จะคลอดบุตร เมื่อความเจ็บปวดเปลี่ยนเป็นความชื่นชมยินดีเมื่อบุตรเกิดมา (ยน.16:20-21) “ฉันใดก็ดี ขณะนี้ท่านทั้งหลายมีความทุกข์ แต่เราจะมาหาท่านอีก และใจท่านจะชื่นชมยินดี และไม่มีผู้ใดจะช่วงชิงความชื่นชมยินดีไปจากท่านได้” (ยน.16:22)

ความโศกเศร้าเกิดขึ้นกับเราตลอดชีวิต แต่พระเยซู “ได้ทรงอดทนต่อกางเขน เพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญ” (ฮบ.12:2) พระองค์ให้อภัย และประทานเสรีภาพแก่ทุกคนที่เปิดใจต่อพระองค์ การเสียสละอันเจ็บปวดนี้ ทำให้พระประสงค์นิรันดร์ของพระเจ้าสำเร็จ เราจึงมีความสัมพันธ์และสามัคคีธรรมกับพระองค์

ความชื่นชมยินดีทำให้พระเยซูผ่านความเจ็บปวดได้ฉันใด ความชื่นชมยินดีจากพระองค์ ก็ปกคลุมความเจ็บปวดทั้งสิ้นของเราได้ฉันนั้น

ความเจ็บปวดอาจเป็นเหมือนแม่เหล็ก ที่ดึงดูดคริสเตียนให้เข้าใกล้พระคริสต์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.