นักทำเสียงประกอบ

วันที่ 27-3-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_270315.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ถึงซาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็นทูตแห่งความสว่างได้ – 2 โครินธ์ 11:14

อ่าน: ยอห์น 16:7-15

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ผู้วินิจฉัย 1-3; ลูกา 4:1-30

สวบ สวบ ขวับ! ในยุคแรกของภาพยนตร์ นักพากย์เสียงจะทำเสียงต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในเรื่อง ถ้าบีบถุงหนังที่มีแป้งข้าวโพดอยู่ข้างใน จะทำให้ได้เสียงการเดินบนหิมะ ถ้าสะบัดถุงมือ จะได้เสียงเหมือนนกกระพือปีก และการแกว่งกิ่งไม้เล็กๆ จะทำให้ได้เสียงขวับ ศิลปินเหล่านี้ต้องใช้เทคนิคที่สร้างสรรค์มากมาย ในการสร้างเสียงต่างๆ ขึ้นมา เพื่อทำให้ภาพยนตร์สมจริงมากที่สุด

ข้อมูลก็ทำเลียนแบบได้เช่นเดียวกับเสียง ซาตานมักจะใช้วิธีสร้างข้อมูลปลอม เพื่อให้เป็นอันตรายต่อจิตวิญญาณของเรา เปาโลเตือนเราใน 2 โครินธ์ 11:13-14 ว่า “เพราะคนอย่างนั้นเป็นอัครทูตเทียม เป็นคนงานที่หลอกลวง ปลอมตัวเป็นอัครทูตของพระคริสต์ การกระทำ​เช่นนั้นไม่แปลกประหลาดเลย ถึงซาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็นทูตแห่งความสว่างได้” เปาโลเตือนเรื่องผู้สอนเทียมเท็จ ที่จะชักจูงเราออกห่างจากพระเยซูคริสต์และพระคุณของพระองค์

พระเยซูตรัสว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในเรา ก็เพื่อ “เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมา แล้วพระองค์จะนำ​ท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล” (ยอห์น 16:13) พระวิญญาณจะทรงช่วยเหลือ และทรงนำให้เราสามารถแยกแยะความจริง และอยู่อย่างปลอดภัยในโลกอันหลอกลวงนี้

พระวิญญาณบริสุทธ์ิคือครูที่อยู่กับเราตลอดเวลา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.