สะท้อนพระคริสต์

วันที่ 23-3-2015 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

ODB_230315.jpg

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ท่านมาเพื่อเป็นสักขีพยาน เพื่อเป็นพยานให้แก่ความสว่างนั้น – ยอห์น 1:7

อ่าน: ยอห์น 1:1-9

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยชูวา 13-15; ลูกา 1:57-80

รยูกัน (Rjukan) หมู่บ้านเล็กๆ สวยงาม ในประเทศนอร์เวย์เป็นสถานที่น่าอยู่มาก ยกเว้นในฤดูหนาว หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาบริเวณเชิงเขากูซตาโตเปนอันสูงใหญ่ เมืองนี้จะไม่ได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงเลยตลอดเกือบครึ่งปี ผู้อยู่อาศัยคิดที่จะเอากระจกมาติดตั้งไว้บนยอดเขา เพื่อให้สะท้อนแสงอาทิตย์ลงมา แต่ไม่สามารถทำได้ จนเมื่อเร็วๆ นี้ ในปี 2005 ศิลปินท้องถิ่นได้เริ่มต้น “โครงการกระจก” เป็นการรวมตัวกันของคนที่สามารถทำให้ความคิดนี้เป็นจริงขึ้นได้ แปดปีต่อมา ในเดือนตุลาคม 2013 กระจกได้ถูกติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ชาวบ้านพากันมาที่ศูนย์กลางของเมืองเพื่อมารับแสงอาทิตย์ที่สะท้อนลงมา

ในทางจิตวิญญาณ โลกเรามีภูเขาแห่งความยากลำบากบดบังแสงสว่างจากพระเยซูไม่ให้ส่องเข้ามา แต่พระเจ้าทรงให้ลูกของพระองค์อยู่ในที่ต่างๆ เพื่อทำหน้าที่สะท้อนแสง เช่น ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา ที่มาเพื่อ “เป็นพยานให้แก่ความสว่างนั้น” คือพระเยซูผู้ประทานแสงสว่าง “แก่คนทั้งหลายผู้อยู่ในที่มืดและในเงาแห่งความมรณา” (ยอห์น 1:7;ลูกา 1:79)

แสงอาทิตย์จำเป็นต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจของคนเราฉันใด การได้รับแสงจากพระเยซูก็จำเป็นสำหรับสุขภาพฝ่ายวิญญาณเช่นกัน ขอบคุณพระเจ้าที่ผู้เชื่อทุกคน ต่างอยู่ในตำแหน่งที่จะสะท้อนแสงของพระองค์ไปสู่มุมมืดต่างๆ ในโลกนี้

โลกในความมืดจ…ำเป็นต้องมีแสงสว่างของพระเยซู

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง